Вступить в меджлис
рус тат tat eng

Кошар метрическая книга записей о браках

Свод сохранившихся в архивах метрических книг села Кошар (Атнинский район, Республика Татарстан), часть вторая «О браках».

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1831 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.72.)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының Габдессәлам Туймәкә углының игенче кызы Шәмсеҗамал шул ук   өязнең Олуг Әтнә авылының

Гыйнварның

19 нчы көнендә

Кыз тарафындин бертугма агасы Гайсә Габдессәлам углы вәли вәкил булды. Вә кияү узе мәҗлесдә хазыр улыб кабул кылды. Салих Бикбау углы зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Ихсан Исламкул углы, Мөнасиб  Бакый углы

Мәһәр мәсәмма сиксән сум. Хәзердә егерме биш сум. Калганын мәзкүрә Шәмсеҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Мортаза Исхак  углының  кызы Шәрифҗамалны  Чар  өязенең  Мамыш иленең  Арча сәүдәгәре Бәдретдин Халид углына никахландырылды

Февральнең 8 нче көнендә

Кыз тарафындин үзенең атасы  Мортаза Исхак  углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин үзенең атасы Халид Рәхмәтулла углы вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мостай Мөэмин углы кулым куйдым вә янә Мостафа Әйүб углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма  биш йөз сум. Хәзердә дүрт йөз. Калганын мәзкүрә Шәрифҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Мостафа Әйүб  углының  кызы Сәрвиҗамалны  Казан  өязенең  Бәрәскә авылының зирагатьче Әхмәд  Мөхәммәд углына никахландырылды

Мартның 25

 көнендә

Кыз тарафындин үзенең атасы  Мостафа Әйүб  углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин үзенең атасы Мөхәммәд  Исхак  углы вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мостафа  Нәзир углы кулым куйдым вә янәдин  Мөхәммәд Әйүб углы кулым

куйдым

Мәһәр мәсәмма  биш йөз сум. Хәзердә өч йөз. Калганын мәзкүрә Сәрвиҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

 Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Габдерәхим  Мөфти  углының  кызы Шәрифҗамалны  шул ук  өязнең шул ук Күшәрнең зирагатьче Исхак Нигъмәтулла углына

никахландырылды

Апрельнең  5 нче

 көнендә

Кыз тарафындин  Гомәр  Мөфти  углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин вәли вәкил атасы  Нигъмәтулла Йосыф углы  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Вәлид Госман углы  вә янә  Фәтхулла  Нигъмәтулла  углы 

Мәһәр мәсәмма  ике йөз сум. Бер йөз сумы хәзер. Калганы көтәчәк  мәзкүрә Шәрифҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче  Йосыф Исмәгыйль  углының  кызы  Гайшә  шул ук  өязнең   шул ук Күшәрнең  зирагатьче Габбас Габид  углына  никахландырылды

Майның 2 нче көнендә

Кыз тарафындин    вәкил кызның анасы берлән бертуган агасы Габделгафур  Баязит углы булды. Кияү тарафындин  вәкил үзенең атасы  Габид Исмәгыйль углы  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Баязит  Муса углы  вә янә  Габдессаттар Гайсә  углы

Мәһәр мәсәмма  дүрт йөз сум. Ике йөз сумы хәзер. Калганы көтәчәк мәзкүрә  Гайшә сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Сәгыйд Мөслим    углының кызы  Шәмсеҗамалны  шул ук Казан губерниясенең Чар өязенең Өҗем авылының   зирагатьче Исхак углы Хәбибуллага никахландырылды

26 нчы июнь көнендә

Кыз тарафындин үзенең атасы  Сәгыйд Мөслим  углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин үзенең атасы Исхак вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мөхәммәд Мөнасиб углы  вә янә Морад  Мортаза  углы

Мәһәр мәсәмма  өч йөз сум. Бер йөз сумы хәзер. Калганы  мәзкүрә  Шәмсеҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук  өязенең Күшәр авылының зирагатьче Габдеррәшид    кызы Фәхриҗамалны  шул ук  өязнең шул ук Күшәрнең зирагатьче Габдессәлам  углы Габделлатифка

никахландырылды

Июльнең   11 нче көнендә

Кыз тарафындин үзенең тугмасы  Сөләйман Габдеррәшид углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин үзенең атасы Габдессәлам  Җәгъфәр углы  вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мөэмин Мөхәммәд углы  вә янә Әмир Мөфти  углы

Мәһәр мәсәмма  ике йөз сум.   Хәзердә егерме сум. Калганы  мәзкүрә  Фәхриҗамал сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Казан губернасының вә һәм шул ук  өязенең Күшәр авылының зирагатьче Габделҗәлил  Йуныс углының    кызы Зөһрәне   шул ук  өязнең  Мокшы авылының зирагатьче Биккинә  углы Гөбәйдуллага никахландырылды

Сентябрьнең өченче көнендә

Кыз тарафындин үзенең атасы   Габделҗәлил Йуныс углы вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин кияү     үзе хазыр иде үзе кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостай  Мөэмин углы  вә янә Йосыф Мөэмин  углы

Мәһәр мәсәмма  ике йөз сум.   Хәзердә бер тиен юк . Җәмгысы көтәчәк мәзкүрә  Зөһрә сораганда бирмәк шарты берлән

Казан губернасының вә һәм шул ук Казан өязенең мәсҗед җамиг имамы мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1832 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.73.)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы    Казан өязе Күшәр авылының игенче Нигъмәтулла  Йосыф  углының  кызы Зөбәйдәне   шул ук  өязнең  Масра  авылының  Әйүб  Бәшир  углына никахландырылды

Апрельнең 15 көнендә

Кыз тарафындин атасы  Нигъмәтулла вәли вәкил булды.  Кияү  Әйүб   үзе   хазыр улыб кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мостай  Мөэмин углы  вә янә  Исмәгыйль  Нигъмәтулла  углы

Мәһәр мәсәмма  илле сум. Җәмгысы  көтәчәк

 Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

2

Казан губернасы  вә һәм шул ук  Казан өязенең  Күшәр авылының игенче Вәлид  Госман  углының  кызы Бибигайшә   Чар  өязенең  Оры авылының  игенче  Габдулла  Габделгазиз  углына

никахландырылды

Майның   10 нчы көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Вәлид   вәли вәкил булды.  Кияү тарафындин бертугма карендәше   вәкил. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Әмир  Мөфти  углы вә янә Муса  Мортаза  углы   

Мәһәр мәсәмма   дүрт йөз сум. Ике йөз сумы хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

3

Казан губернасы  вә һәм шул ук  Казан өязенең  Күшәр авылының игенче  Мөхсин  Ишли  углының  кызы Мәхбүбҗамалны  шул өязнең Кишет авылының Сәфәргали Мәсгуд     углына

никахландырылды

Майның   14 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы вәли вәкил булды. Кияү тарафындин вәкил булды  карендәше   Габдулла. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мөнасиб Мәкъсуд  углы  вә янә Баязит Туктамыш  углы   

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Җитмеш сумы хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

4

Казан губернасы   шул ук  Казан өязе  Күшәр авылының игенче  Вәлид  Бәшир  углының  кызы Гафияне  шул ук өязнең Кенәр авылының  Исмәгыйль  Хөсәен     углына

никахландырылды

Июньнең  25 нче көнендә

Кыз тарафындин үги атасы   Мөхәммәдшәриф Рафикъ углы   вәкил булды.  Кияү тарафындин  атасы  Хөсәен вәкил. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габид  Исмәгыйль  углы  вә янә Габид Гали  углы   

Мәһәр мәсәмма йөз сум. Илле сумы хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

5

Казан губернасының   шул ук  Казан өязе  Күшәр авылының игенче  Мөхәммәдшәриф   Арслан углының  кызы Шәрифҗамалны  шул ук өязнең Иске Мәңгәр  авылының  Габдессаттар  Габделҗәлил     углына

никахландырылды

Июльнең әүвәл көнендә

Кыз тарафындин вәли вәкил бертугма карендәше Гали   булды. Кияү тарафындин  атасы  Габделҗәлил вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мәңгәрнең Һибәтулла  Рафикъ  углы  вә янә Күшәрнең Мостафа Нәзир   углы   

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Хәзер йөз илле сум. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

6

Казан губернасының   шул ук  Казан өязе  Күшәр авылының игенче Мөхәммәдшәриф Муса   углының  кызы  Гөлдәйне янә шул ук  Күшәрнең    Хәмид  Динмөхәммәд    углына

никахландырылды

Августның  3 нче көнендә

Кыз тарафындин вәли вәкил атасы Мөхәммәдшәриф    булды. Кияү тарафындин  атасы    Динмөхәммәд  вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Баязит  Муса углы вә янә Габдессаттар  Гайсә   углы   

Мәһәр мәсәмма    дүрт йөз сум. Бер йөзе хәзер. Өч йөзен сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

7

Казан губернасының   шул ук  Казан өязе  Күшәр авылының  Ильяс  Габделваһаб  углының кызы Бибиҗанны Вятка губернасының  Уржум  өязенең  Пүчинкәнең Исмәгыйль  Йосыф  углына   

никахландырылды

Августның 10 нчы көнендә

Кыз тарафындин  вәкил атасы Ильяс    булды. Кияү тарафындин  вәкил  Күшәрнең  Хәмид Муса  углы  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Күшәрнең  Мостафа  Нәзир   углы  вә янә  Гали  Мөхәммәдшәриф углы  Күшәрнең      

Мәһәр мәсәмма    дүрт йөз сум. Ике йөзе хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

8

Казан губернасының   шул ук  Казан өязенең  Күшәр авылының игенче Мохтар Шәфи   углының  кызы Гатияне  янә шул ук  Күшәрнең    Зәйнулла  Гайсә    углына никахландырылды

Ноябрьнең 25 көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мохтар вәли вәкил  булды.  Кияү тарафындин  бертугма карендәше   Габдеррәшид  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Динмөхәммәд  Әйүб углы вә янә Хәмид  Мөслим  углы   

Мәһәр мәсәмма    дүрт йөз сум.  Йөз илле сумы хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

9

Казан губернасының   шул ук  Казан өязе  Күшәр авылының игенче Габдессәлам  Туймәкә   углының  кызы Бибифатыйманы  шул ук  өязнең  Җөлби  авылының     Мөхәммәдсадыйк  Мөсәгыйть углына никахландырылды

Декабрьнең 10 нчы көнендә

Кыз тарафындин  бертугма агасы Гайсә   вәли вәкил  булды.  Кияү тарафындин    карендәше     Габдулла   вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Әбелхәсән  Габделваһаб  углы  Күшәрнең  вә янә  Мөнасиб  Бакый   углы   

Мәһәр мәсәмма  өч йөз  сум.  Йөз сумы хәзер. Калганын сораган вакытта бирмәкче булды

Казан өязе Күшәр авылының  указлы имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым

Күшәр мәсҗед җамиг имам вә мөдәррисе Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1833 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.180)

Нә кеше вә кем илә никах

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

 Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары    нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  шул ук  Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Мөсәгыйть  Нургали  углының  кызы Миһриҗамалны   шул ук  өязнең  шул ук Күшәрнең   Ибраһим  углы  Исмәгыйльгә          

никахландырылды

Февральнең  25 нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы берлән бертугма карендәше  Мөхәммәд  Нургали углы вәли вәкил    булды.  Кияү тарафындин  анасы  берлән  бертугма карендәше  Вәлид Мөхәммәд  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габдеррәшид  Гайсә  углы  имза  куйдым, Морадшаһ  Муса углы  имза  куйдым     

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзердә  бер  йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Миһриҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Исмәгыйль  Ибраһим углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә  кыз шарты карендәшем Миһриҗамалның ризалыгы илә мин Мөхәммәд Нургали углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының  мәншүрле мәхәллә имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

2

Казан губернасы  шул  ук  Казан өязе Күшәр авылының    зирагатьче  Габдессәлам  Туймәкә  углының  кызы  Шәмсебануны   шул ук  өязнең  Олуг  Әтнә  авылының  Мохтар   Мөхәммәд   зирагатьче углына

никахландырылды

мартның  23 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Гайсә  Габдессәлам  углы вәли вәкил    булды.  Вә кияү үзе хазыр улып  кабул  кылды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габделхәким  Мохтар  углы   имза куйдым, Мөнасиб  Бакый  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле сум. Хәзердә кырык сум.   Калганын мәзкүрә Шәмсебану сораган вакытта бирәчәк  булып мин кияү булгучы Мохтар  Мөхәммәд углы  имза куйдым  һәм  мәзкүрә кыз шарты карендәшем Шәмсебануның ризалыгы илә  мин вәли вәкил Гайсә Габдессәлам углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының  мәншүрле       мәхәллә имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы шул ук   Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Йосыф  Исмәгыйль  углының  кызы Гайнелхәятне  Вятка    губернасының  Уржум өязенең  Мазарбаш  авылының  зирагатьче Гобәйдулла углы Әсфәндияр  углына

никахландырылды

мартның  26  көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше  Сәйфетдин  Йосыф  углы вәли вәкил    булды.  Вә кияү үзе хазыр улып  кабул  кылды.    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Баязит  Муса  углы   имза салдым, Мөхәммәдкәбир   Мәскәү  углы  имза куйдым 

Мәһәр мәсәмма дүрт  йөз сум. Хәзердә  йөз илле  сум.   Калганын мәзкүрә Гайнелхәят сораган вакытта бирәчәк  булып мин кияү булгучы Әсфәндияр  Гобәйдулла  углы  имза куйдым һәм  мәзкүрә кыз шарты карендәшем  Гайнелхәятнең   ризалыгы илә мин вәли вәкил  булгучы  Сәйфеддин  Йосыф углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының  мәншүрле мәхәллә имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

4

Казан губернасы  шул ук  Казан өязе Күшәр авылының  зирагатьче  Мостафа  Нәзир   углының  кызы Бибизөбәйдәне   шул ук  Күшәрнең    Гобәйдулла  Морад  зирагатьче углына

никахландырылды

апрельнең  22 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мостафа  Нәзир  углы вәли вәкил   булды.  Вә кияүнең  атасы  Морад Мортаза углы  вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Хәмид  Мөслим  углы   имза куйдым, Гобәйдулла  Әбүбәкер   углы  имза куйдым  

Мәһәр мәсәмма биш йөз сум. Хәзердә ике йөз илле сум.   Калганын мәзкүрә Бибизөбәйдә сораган вакытта бирәчәк  булып мин кияү булгучы Гобәйдулла  Морад углы имза куйдым  һәм  мәзкүрә кызның  ризалыгы илә мин вәли вәкил  Мостафа Нәзир углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының  мәншүрле   мәхәллә  имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

5

Казан губернасының  шул  ук  Казан өязенең  Күшәр авылының мещанин Габдеррәшид  Гомәр углының  кызы   Хөсниҗиһанны  шул ук өязнең Тарлау  авылының  зирагатьче  Әхмәдулла  углы  Мөхәммәдшәрифкә

никахландырылды

сентябрьнең 16 нчы көнендә

 Кыз тарафындин  атасы  Габдеррәшид  Гомәр углы вәли вәкил булды.  Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Салих  Рәхмәтулла углы  вәли  вәкил булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Ибраһим  Гомәр  углы имза куйдым, Фәтхулла  Баязит   углы  имза куйдым 

 Мәһәр мәсәмма  дүрт йөз сум. Хәзердә йөз илле сум.   Калганын мәзкүрә Хөсниҗиһан сораган вакытта бирәчәк  булып мин кияү булгучы Мөхәммәдшәриф  Рәхмәтулла углы  имза куйдым һәм  мәзкүрә кызның  ризалыгы илә  мин вәли вәкил  Габдеррәшид  Гомәр углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының  мәншүрле  мәхәллә имамы  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым 

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1834 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.74)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган Кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы   вә Казан өязе Юртыш иленең зирагатьче Сәедкол  Салих  углының  кызы Сәхибҗамалны   шул ук  өязнең   Күшәр  иленең      сәүдәгәр Нигъмәтулла  Габделгазиз  углына          

никахландырылды

Февральнең

13 нче көнендә 

Кыз тарафындин атасы  Сәедкол   Салих  углы вәли вәкил   булды.   Кияү  тарафындин  кияү  булгучы  Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы үзе шул ук мәҗлесдә илә вәкил  хазыр  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габдессәлам    Җәгъфәр  углы   имза куйдым, Мөэмин  Мөхәммәд  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәме  дүрт йөз сум. Хәзердә йөз сум кәгазь акча. Калганын мәзкүрә Сәхибҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз  Сәхибҗамалның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Сәедкол  Салих углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең    имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Сәгыйд  Хәлим  углының  кызы  Бәдигылҗамалны   шул ук  өязнең  шул ук  карьянең  сәүдәгәр  Галиулла  Хөсәен углына никахландырылды

Февральнең

19 нчы көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше  Халид  Сәгыйд  углы вәли вәкил   булды.   Кияү  тарафындин  тугма карендәше   Исмәгыйль  Хөсәен       углы   вәли  вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мостай Мөэмин  углы имза куйдым,   Мөхәммәд    Мөнасиб  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзердә йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Бәдигылҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Галиулла  Хөсәен  углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз  карендәшем Бәдигылҗамалның  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы   Халид  Сәгыйд   углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең     имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  салдым

3

Казан губернасы вә   Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Хәмид  Ишмәмәт  углының  кызы  Бибизөләйханы   шул ук  өязнең  Ашытбаш  иленең      зирагатьче  Нигъмәтулла  Сәйфулла  углына никахландырылды

Мартның   2 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Хәмид  Ишмәмәт   углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин   атасы Сәйфулла Габдулла  углы    вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Вәлид  Госман  углы   имза куйдым, Мохтар  Шәфи  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзердә  илле сум. Калганын мәзкүрә  Бибизөләйха сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Нигъмәтулла  Сәйфулла углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз   Зөләйханың  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Хәмид  Ишмәмәт углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр    иленең  имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

4

Казан губернасы  вә    Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Сәйфулла  Габдулла  углының  кызы Мәхбүбҗамалны  Чар  өязенең   Шинбер  иленең    Хәбибулла  Рәхмәтулла  углына  никахландырылды

Июньнең

4 нче   көнендә

Кыз тарафындин атасы  Сәйфулла  Габдулла   углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин   Бикбау Шәфи  углы вәли вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Хәмид  Мөслим  углы   имза куйдым,  Габдессаттар   Кусай углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум.  Илле  сумы  хәзердә. Калганын мәзкүрә Мәхбүбҗамал   сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хәбибулла  Рәхмәтулла  углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз   Мәхбүбҗамалның  ризалыгы илә мин вәли вәкил  булгучы Сәйфулла  Габдулла углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең    имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

5

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Ишмөхәммәд Ишәй  углының  кызы  Бибифатыйманы   Чар  өязенең  Өҗем иленең   зирагатьче  Габденнасыйр  Ибраһим  углына          

никахландырылды

Июньнең

10 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы   Ишмөхәммәд   Ишәй углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин   карендәше  Исмәгыйль  Әхтәм  углы вәли вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы   имза куйдым,  Габдессәлам    Җәгъфәр  углы  имза куйдым  

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзердә  йөз  сум. Калганын мәзкүрә  Бибифатыйма сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Габденнасыйр  Ибраһим  углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә  кыз   Бибифатыйманың  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы   Ишмөхәммәд   Ишәй  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең    имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Мөхәммәдшәриф  Арслан углының  кызы Сәхибҗамалны   шул ук өязнең  шул ук карьянең    Хәбибулла  Фәйзулла  углына никахландырылды

ноябрьнең

11  нче  көнендә

Кыз тарафындин бертугма  карендәше Гали  Мөхәммәдшәриф       углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин   атасы  Фәйзулла Бакир углы вәли  вәкил булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гобәйдулла  Бакир  углы имза куйдым,  Мостафа Нәзир углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзердә  илле  сум. Калганын мәзкүрә   Сәхибҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хәбибулла  Фәйзулла  углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә  кыз   Сәхибҗамалның  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы Гали  Мөхәммәдшәриф   углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең     имам  җамигда мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

Күшәрдә имам җамиг  мулла Габбас  мулла  Габдеррәшид  углы

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1835 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.75)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган Кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  сәүдәгәр   Габделгазиз  Мөфти  углының  кызы  Бибисәхибвафаны   шул ук  өязнең    Печмәнтавы иленең   Мәхмүд  Мөхәммәд  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Февральнең

22 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма  карендәше  Фәтхулла  Габделгазиз углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин атасы  Мөхәммәд  Габдулла  углы вәли вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Әмир  Мөфти  углы   имза куйдым, Вәлид  Госман   углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзердә йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Сәхибвафа сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Мәхмүд  Мөхәммәд  углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз карендәшем Сәхибвафаның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Фәтхулла  Габделгазиз    углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең     зирагатьче Каныш  Җәгъфәр углының  кызы  Хәбибәне   шул ук  өязнең  Бәрәзә  иленең    Габдулла  Хәбибулла зирагатьче  углына          

никахландырылды

Июльнең    2 нче  көнендә

Кыз тарафындин бертугма  карендәше  Габделлатиф  Каныш углы вәли вәкил  булды. Вә   кияү тарафындин  карендәше  Габдерәхим  Габдеррәшид углы вәли  вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы   имза куйдым, Мортаза Исхак  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзердә йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Хәбибә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Габдулла  Хәбибулла  углы  имза куйдым һәм мәзкүрә кыз карендәшем Хәбибәнең   ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы   Габделлатиф   Каныш углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең Габид Исмәгыйль зирагатьче углының кызы Мәхбүбҗамалны Өфе  өязенең Байгилде иленең Бәдреддин указной мулла Әбүбәкер углына никахландырылды

Июньнең    28 нче  көнендә

Кыз тарафындин атасы  Габид  Исмәгыйль  углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин  Күшәрнең  Гатаулла Габбас    углы вәли вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Ибраһим  Гомәр  углы имза куйдым,   Габдеррәшид  Гомәр углы имза  куйдым  

Мәһәр мәсәмма  дүрт йөз сум. Хәзердә утыз сум. Калганын мәзкүрә   Мәхбүбҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Бәдреддин  Әбүбәкер   углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кызым   Мәхбүбҗамалның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Габид  Исмәгыйль      углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

4

 Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең     зирагатьче Йосыф  Габдулла углының  кызы  Сәрвиҗамалны    Чар өязенең  Иске  Өҗем  иленең   Габделлатиф  Габделвахид  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Июльнең

8 нче көнендә

Кыз тарафындин  үги атасы Мохтар  Мөэмин углы    вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин атасы  Габделвахид    Габделваһап  углы вәли  вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мөэмин  Мөхәммәд  углы имза куйдым,  Габдессәлам  Җәгъфәр  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзердә йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Сәрвиҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделлатиф  Габделвахид      углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә       Сәрвиҗамалның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Мохтар  Мөэмин  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең сәүдәгәр  Ибраһим  Гомәр углының  кызы  Сахибкамалны   шул ук өязнең   Ашыт  иленең  Гобәйдулла  Хәбибулла       зирагатьче  углына          

никахландырылды

Августның  23 нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы   Ибраһим  Гомәр  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин   атасы  Хәбибулла  Гомәр  углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Әмир  Мөфти  углы   имза куйдым, Мортаза  Исхак  углы  имза куйдым  

Мәһәр мәсәмма  дүрт йөз сум. Хәзердә ике йөз  сум. Калганын мәзкүрә Сахибкамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Гобәйдулла  Хәбибулла           углы имза куйдым һәм мәзкүрә  кызым  Сахибвафаның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы атасы      Ибраһим  Гомәр   углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

6

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең сәүдәгәр   Исмәгыйль  Динмөхәммәд   углының  кызы  Мәфтуханы  шул ук  өязнең  Мәңгәр  иленең Тимершаһ  Мортаза сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Сентябрьнең  

әүвәл  көнендә

Кыз тарафындин бабасы  Динмөхәммәд  Әйүб углы вәли вәкил булды.  Вә кияү  тарафындин  бертугма карендәше  Мөхәммәдшәриф  Мортаза углы вәли  вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мортаза Исхак  углы имза куйдым,  Ибраһим  Гомәр   углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  биш йөз сум. Биш  йөз сум мәһәр  мәсәме шул ук мәҗлесдә  мәҗмугы  хазер булды 

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

7

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  сәүдәгәр  Мортаза  Исхак углының  кызы Бибигайшәне   шул ук өязнең  Бәрәскә  иленең       Ибраһим  Сөләйман сәүдәгәр        углына          

никахландырылды

Ноябрьнең  5 нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мортаза  Исхак  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин  атасы  Сөләйман  Гомәр  углы вәли  вәкил булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мостай Мөэмин  углы имза куйдым,  Госман Сөләйман  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  алты йөз сум. Алты йөз сум  мәһәр  мәсәме шул  ук  мәҗлесдә  мәҗмугы  хазер булды 

Казан өязе Күшәр иленең        мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

8

Казан губернасы  Чар өязенең  Ары иленең    зирагатьче   Корбангали  Хәлил  углының  кызы  Бибифәйрүзәне   Казан  өязенең    Олуг  Әтнә  иленең   Гайнулла  Гобәйдулла      зирагатьче  углына          

никахландырылды

Ноябрьнең

10 нчы  көнендә

Кыз тарафындин бертугма  карендәше  Шакир  Сәйфулла  углы вәли вәкил   булды.  Вә  кияү  тарафындин  бертугма   карендәше  Гыйззәтулла  Гобәйдулла   углы вәли  вәкил    булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Габдессаттар  Кусай углы  имза куйдым, Баязит  Муса углы имза куйдым  

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзердә  сиксән сум. Калганын мәзкүрә  Бибифәйрүзә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Гайнулла  Гобәйдулла углы  имза куйдым һәм мәзкүрә  кыз карендәшем  Бибифәйрүзәнең ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Шакир  Сәйфулла  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр иленең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

Күшәр авылында указлы имам  мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1836 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.75а)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган Кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары       нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр авылының сәүдәгәр   Гомәр  Мөфти углының  кызы  Бибисәгыйдәне  Чар өязенең  Жидлар  авылының   Тимергали  Мөслим          сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Февральнең   ундүртенче  көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма  карендәше Әмир  Мөфти углы вәли вәкил булды. Вә  кияү тарафындин  атасы Мөслим  вәли вәкил булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мөэмин  Мөхәммәд  углы  имза куйдым, Мортаза  Исхак   углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт йөз сум. Хәзердә йөз илле сум. Калганын мәзкүрә  Бибисәгыйдә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Тимергали Мөслим                углы имза куйдым  һәм  мәзкүрә шарты кыз карендәшем  Бибисәгыйдәнең ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы   Әмир Мөфти  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче   Мөэмин  Мөхәммәд  углының  кызы  Фатиханы  шул ук  өязнең Кишет иленең  Фәхреддин  Габдулла        зирагатьче  углына          

никахландырылды

Апрельнең  25  нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мөэмин  Мөхәммәд       углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин  ата бертугма  карендәше  Гобәйдулла вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Морат  Мортаза  углы  имза куйдым,  Әбүбәкер Мөэмин  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт  йөз сум. Хәзердә йөз егерме  сум. Калганын мәзкүрә   Фатиха  сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Фәхреддин  Габдулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Фатиханың ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы атасы Мөэмин Мөхәммәд углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр иленең       мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең   зирагатьче   Мөэмин  Мөхәммәд     углының  кызы  Зөләйханы  Чар  өязенең  Казаклар иленең  Әхмәдҗан  Габделгазиз       зирагатьче  углына          

никахландырылды

Июньнең  5  нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Мөэмин  Мөхәммәд         углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  тарафындин  атасы   Габделгазиз  Хөсәен углы  вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл   Әмир  Мөфти  углы  имза  куйдым,  Хәмид  Сәлим    углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт  йөз сум. Хәзердә йөз  сум. Калганын мәзкүрә  Зөләйха  сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы    Әхмәдҗан  Габделгазиз углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем  Зөләйханың ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы атасы Мөэмин  Мөхәммәд углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр   иленең  мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Мостафа  Нәзир углының  кызы  Гайниҗамалны  Чар   өязенең  Оры  иленең  Галим  Сәйфелмөлек   сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Июльнең  әүвәл  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мостафа  Нәзир  углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  тарафындин  ата бертугма  карендәше  Халид  Даут  углы  вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мостафа  Әйүб  углы  имза  куйдым, Морат Мортаза  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  биш  йөз сум. Хәзердә ике  йөз  сум. Калганын мәзкүрә Гайниҗамал  сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Галим  Сәйфелмөлек углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым    Гайниҗамалның ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Мостафа  Нәзир      углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясенең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең сәүдәгәр  Сөләйман  Кәрим     углының  кызы  Шәмсекамәрне   шул ук  өязнең   Олуг  Мәңгәр  иленең  Шәмседдин  Ибраһим       зирагатьче  углына никахландырылды

Сентябрьнең  25  нче  көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма  карендәше  Ибраһим  Гомәр  углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин  атасы  Ибраһим  Габдулла углы  вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Дими  Әйүб углы  имза куйдым, Мөхәммәдрәхим  Госман углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт  йөз сум. Хәзердә ике  йөз  сум. Калганын мәзкүрә   Шәмсекамәр сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Шәмсетдин  Ибраһим углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем Шәмсекамәрнең ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы      Ибраһим  Гомәр углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

1837 г. метрическая книга не сохранилась

1838 г. метрическая книга не сохранилась

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1839 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.77)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган

кемсәләрнең

ата-аналары вә

карендәшләре нә кешеләр вә

шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең   имам  мулла Габбас  Габдеррәшид углының  кызы  Бибихөснәне                   18  яшендә Чар   өязенең   Югары Шашы  иленең    Мөгыйнетдин   21  яшендә Сәйфеддин    сәүдәгәр  углына никахландырылды

Күрсәтел-

мәгән

Кыз тарафындин атасы  Габбас мулла Габдеррәшид  углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  тарафындин  атасы Сәйфеддин  Сәйфулла  углы вәли вәкил булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл    Мостай Мөэмин    углы имза куйдым, Мортаза Исхак   углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  алты  йөз  сум.   Мәҗмугы  шул ук мәҗлесдә  хазер булды.

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Хәмид  Ишмөхәммәд углының  кызы  Бибизөһрәне                  18  яшендә Чар   өязенең  Иске  Өҗем иленең   Хәсән  22  яшендә  Әхтәм  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Күрсәтел-  мәгән

Кыз тарафындин атасы  Хәмид  Ишмөхәммәд  углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  тарафындин бертугма  карендәше  Исмәгыйль  Әхтәм  углы вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл      Мөэмин  Мөхәммәд  углы  имза  куйдым, Мохтар  Шәфи  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма   йөз  сум. Хәзердә алтмыш  сум. Калганын мәзкүрә  Бибизөһрә    сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Хәсән  Әхтәм                 углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибизөһрәнең ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  атасы   Хәмид  Ишмөхәммәд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Хәмид  Габдулла  углының  кызы  Бибифатиханы             18  яшендә Чар   өязенең  Иске  Өҗем  иленең                 19  яшендә  Габделвәли  Корбангали   зирагатьче  углына никахландырылды

Майның   29 нчы  көнендә

Кыз тарафындин  бертугма  карендәше Салих  Хәмид  углы вәли вәкил  булды.   Вә  кияү  тарафындин атасы  Корбангали  Хәлил  углы вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл      Мөнасиб  Бакый     углы  имза  куйдым, Таһир  Мәхмүд  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хазере  сиксән  сум. Калганын мәзкүрә  Фатиха    сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделвәли  Корбангали                 углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә  шарты карендәшем  Фатиханың  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы  Салих   Хәмид   углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә  Казан өязе Ашыт  иленең  зирагатьче   Габдессәлам  Рәхмәтулла    углының  кызы  Бәдигылҗамалны   35  яшендә Казан  өязенең   Төрекләр иленең Һибәтулла  58  яшендә  Рәхмәтулла зирагатьче  углына  никахландырылды

Июньнең    2 нче  көнендә

Кыз тарафындин  Күшәр  авылының  Мортаза  Исхак  углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл      Мөэмин Мөхәммәд  углы  имза куйдым, Бәдреддин  Әбүбәкер  углы  имза куйдым   

Мәһәр  мәсәмма  егерме  сум. Мәҗмугы  шул  ук  мәҗлесдә  хазер  булды.

Казан өязе Күшәр иленең      мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең   зирагатьче  Нигъмәтулла  Йосыф  углының  кызы  Зөбәйдәне   42  яшендә  шул  ук  өязнең   Япанчы иленең   Нәзир 35 яшендә  Зөбәер     зирагатьче  углына никахландырылды

Октябрьнең

30  нчы  көнендә

Кыз тарафындин бертугма  карендәше  Исмәгыйль  вәли вәкил  булды.   Вә  кияү булгучы  кемсәнә  үзе шул ук  мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.         Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл       Мөхәммәдрәхим  Госман  углы  имза  куйдым, Габдеррәшид  Салих  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма   илле  сум.   Мәҗмугы  шул  ук  мәҗлесдә  хазер  булды.

Казан өязе Күшәр  иленең     мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең   Хәмид  Ишморад     углының  кызы  Гайшәне 25  яшендә  Казан  өязенең   Иске  Кишет  иленең    Сәйфеддин 35  яшендә   Миңлебай  зирагатьче  углына  никахландырылды

Декабрьнең

9  нчы  көнендә

Кыз тарафындин җизнәсе  Габделвәли  Габделхалик  углы  вәли вәкил  булды.   Вә  кияү булгучы  кемсәнә  үзе шул ук  мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.         Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл   Сәедкол  Салих       углы  имза  куйдым, Хәбибулла  Фәйзулла  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз сум. Хәзере  кырык  сум. Калганын мәзкүрә      кыз  сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы   Сәйфеддин  Миңлебай                  углы  имза  куйдым  һәм  мәзкүрә шарты балдызым  Гайшәнең  ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы   Габделвәли  Габделхалик углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр    иленең  мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр  авылында  мәсҗед  җамигда  имам  мулла Габбас  мулла  Габдеррәшид  углы

кулым  куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1840 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.79)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең Габдеррәшид Гайсә  углының кызы  Гайниҗамалны 20 яшендә Чар   өязенең  Түбән  Шашы  иленең  Нәҗмеддин 21  яшендә  Биккинә   зирагатьче  углына никахландырылды

Гыйнварның

5 нче  көнендә

Кыз тарафындин атасы  Габдеррәшид  Гайсә углы  вәли вәкил  булды. Вә  кияү тарафындин  атасы  Биккинә Габделкәрим  углы вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл    Вәлид  Госман    углы  имза  куйдым,  Моталлап Габдессәлам      углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз  сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә Гайниҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Нәҗмеддин  Биккинә  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым Гайниҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Габдеррәшид  Гайсә  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең   Йагкуб  Әйүб    углының  кызы  Бибигайшәне       30  яшендә шул ук өязнең  Таршна    иленең  Вәлиша                  45 яшендә  Нәзир   зирагатьче  углына никахландырылды

Гыйнварның

8 нче  көнендә

Кыз тарафындин   карендәше  Мостафа  Әйүб  углы вәли вәкил   булды.   Вә  кияү  булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Сәедкол  Салих      углы  имза  куйдым,  Мортаза  Исхак  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр  карьясендә  мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче  Мөхсин  Ишли  углының  кызы  Фатыйманы         22  яшендә шул ук  өязнең  шул ук  карьянең   Фәтхулла                    35 яшендә  Баязит    зирагатьче  углына          

никахландырылды

Февральнең

9 нчы  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мөхсин  Ишли  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин карендәше Мөнасиб  Бакый углы вәли вәкил булды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Исмәгыйль Хөсәен      углы  имза  куйдым,  Мөнасиб  Мәкъсуд  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз илле сум. Хәзере  илле  сум. Калганын мәзкүрә Фатыйма          сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы   Фәтхулла  Баязит                 углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым    Фатыйманың  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Мөхсин  Ишли  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Бикчәнтәй Мөслим     углының  кызы  Бикәне 21  яшендә шул ук өязнең  Яңа Кишет иленең      Фәйзулла   22  яшендә  Һибәтулла зирагатьче углына  никахландырылды

Февральнең  29 нчы  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Бикчәнтәй  Мөслим  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Һибәтулла  Ибраһим  углы вәли вәкил булды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл   Гобәйдулла  Бакир      углы  имза  куйдым, Бәшир  Баязит  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере  йөз ун  сум. Калганын мәзкүрә Бикә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Фәйзулла  Һибәтулла                 углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым  Бикәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Бикчәнтәй  Мөслим   углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә   мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Бикҗан  Баязит     углының  кызы  Бибизөбәйдәне  25  яшендә шул ук өязнең  шул ук карьянең  Сабит 28  яшендә  Минкәй  зирагатьче  углына  никахландырылды

Мартның      2 нче көнендә

Кыз тарафындин   карендәше  Хуҗабиргән  вәли вәкил  булды. Вә  кияү тарафыннан атасы  Минкәй  Мәкъсуд  углы  вәли вәкил булды.      Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Габид  Исмәгыйль      углы  имза  куйдым,  Габдеррәшид  Салих  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Мөхсин  Ишли углының  кызы  Зөһрәне  21  яшендә шул ук  өязнең  Кече  Әтнә карьясенең   Әхтәм  23  яшендә  Гали  зирагатьче  углына  никахландырылды

Мартның      4  нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Мөхсин  Ишли углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин атасы Гали Муса углы вәли вәкил булды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Гали Шәриф  углы  имза  куйдым, Вәли  Сәгыйд  углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма ике  йөз  сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә Зөһрә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Әхтәм  Гали  углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым  Зөһрәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Мөхсин  Ишли  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр   иленең зирагатьче  Габид  Исмәгыйль        углының  кызы  Хәбибҗамалны     19  яшендә Чар  өязенең Югары  Шашы  карьясенең Әхмәдҗан                  22  яшендә   Гобәйдулла  сәүдәгәр   углына          

никахландырылды

Апрельнең  18  нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы Габид  Исмәгыйль           углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин  бертугма карендәше Гыйззәтулла  Гобәйдулла  углы вәли вәкил булды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Ибраһим  Гомәр      углы  имза  куйдым, Мортаза  Исхак  углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз  сум. Хәзере  йөз   сум. Калганын мәзкүрә   Хәбибҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Әхмәдҗан  Гобәйдулла  углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым  Хәбибҗамалның  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы  Габид  Исмәгыйль          углы имза куйдым

 Казан өязе Күшәр  карьясендә   мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Нигъмәтулла  Йосыф        углының  кызы Бибилатыйфәне     25  яшендә шул ук карьянең  Нигъмәтулла                   41  яшендә   Габделгазиз  сәүдәгәр   углына          

никахландырылды

Майның            18 нче  көнендә

Кыз тарафындин  бертугма карендәше  Исхак           углы вәли вәкил   булды. Вә кияү    булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мортаза  Исхак      углы имза куйдым, Исмәгыйль  Хөсәен      углы имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере  йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә Латыйфә сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы   Нигъмәтулла Габделгазиз  углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз  карендәшем  Латыйфәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Исхак   Нигъмәтулла           углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә  Казан өязе Олуг  Әтнә иленең  зирагатьче Хәмид  Габдулла        углының  кызы Сәхибҗамалны     45  яшендә Чар  өязе Кытаймас  иленең Мөстәкыйм                       82 яшендә  Йулдаш    зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның     23 нче көнендә

Кыз тарафындин  Хәсән  Зөбәер           углы вәли вәкил   булды. Вә кияү    булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мөнасиб  Мәкъсуд        углы  имза  куйдым, Гайсә  Габдессәлам      углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма кырык  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

10

Казан губернасы  Чар өязе Күәм  иленең  зирагатьче  Халид  Хәмид        углының  кызы Хәбибҗамалны     35  яшендә Казан өязе Күшәр иленең  Зәйнулла 35  яшендә  Сәйфулла  зирагатьче углына  никахландырылды

Июльнең     6 нчы көнендә

Кыз тарафындин  Мөнасиб  Мәкъсуд                    углы вәли вәкил   булды. Вә кияү    булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Габид  Гали        углы  имза  куйдым, Вәлид  Сәгыйд  углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма утыз  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

11

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче   Мөхәммәд Мөнасиб углының  кызы Бибифатыйманы 22  яшендә шул ук өязнең  Ашыт иленең зирагатьче  Гобәйдулла 31  яшендә   Нигъмәтулла  зирагатьче углына   никахландырылды

Июльнең

8 нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы Мөхәммәд Мөнасиб  углы вәли вәкил   булды. Вә кияү тарафындин   Нигъмәтулла  Гомәр  углы вәли  вәкил булды.  Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Габид Гали углы  имза  куйдым, Вәлид  Сәгыйд  углы имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма дүрт  йөз  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

12

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче    Сәгыйд  Мөслим        углының  кызы Шәмсеҗамалны    32  яшендә шул ук өязнең  шул ук карьянең Габделкадыйр 28  яшендә  Йосыф   зирагатьче   углына никахландырылды

Июльнең   18 нче  көнендә

Кыз тарафындин   бертугма карендәше  Вәлид  Сәгыйд                       углы вәли вәкил   булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Сәйфеддин  Йосыф     углы вәли  вәкил булды.                 Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Морад  Мортаза        углы имза куйдым, Исмәгыйль  Хөсәен    углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма    йөз илле  сум. Хәзере  илле    сум. Калганын мәзкүрә  Шәмсеҗамал сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделкадыйр Йосыф  углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз  карендәшем   Шәмсеҗамалның  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Вәлид  Сәгыйд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

13

Казан губернасы  вә  Казан өязе Бикнарат иленең   зирагатьче  Габдеррәшид кызы  Бибизөһрәне 42  яшендә шул ук өязнең  Күшәр иленең    солдат Гобәйдулла   45 яшендә  Ишмөхәммәд   зирагатьче   углына  никахландырылды

Августның

3 нче көнендә

Кыз тарафындин   Исхак углы  Мортаза                           вәли вәкил   булды. Вә кияү    булгучы  кемсәнә   үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып кабул кылды.              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мөэмин  Мөхәммәд        углы имза  куйдым, Ибраһим Гомәр  углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма илле  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

14

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең       сәүдәгәр  Ибраһим  Гомәр  углының  кызы Бибигайшәне           21  яшендә шул ук өязнең  Бәхтияр иленең  сәүдәгәр Әүхәди   19  яшендә  Гобәйдулла  сәүдәгәр   углына  никахландырылды

Сентябрьнең 12 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Ибраһим  Гомәр  углы                               вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин атасы  Гобәйдулла  Исмәгыйль  углы вәли  вәкил булды.                              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл          Габдулла  Габделваһаб углы  имза  куйдым, Мортаза  Исхак углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма алты  йөз  сум. Мәҗмугы шул  ук мәҗлесдә  хазер  булынып  тәмам  булынды

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

15

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең зирагатьче Мөхәммәдрәхим  Госман  углының  кызы Галимәне   25  яшендә Чар өязе  Әйшияз иленең    Фазлулла    25  яшендә  имам  мулла  Хәбибулла      углына          

никахландырылды

Сентябрьнең  26  нчы  көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөхәммәдрәхим  Госман углы  вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин атасы   мулла Хәбибулла вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл           Мостай Мөэмин углы имза куйдым,Сәедкол  Салих углы  имза куйдым       

Мәһәр мәсәмма дүрт  йөз  сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә   Галимә  сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Фазлулла  мулла  Хәбибулла         углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым      Галимәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Мөхәммәдрәхим  Госман  углы                 имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

16

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Зөбәер   Ишмөхәммәд    углының  кызы Бибизөбәйдәне  18  яшендә Чар өязе Түбән Шашы  иленең Гобәйдулла                            22  яшендә Баязит зирагатьче      углына    никахландырылды

Декабрьнең  2 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Зөбәер   Ишмөхәммәд углы  вәли вәкил булды. Вә кияү  тарафындин бертугма карендәше  Әхмәд  Баязит углы вәли  вәкил булды.  Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл           Әмир  Мөхәммәд углы имза куйдым, Нигъмәтулла  Габделгазиз углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере  кырык  сум. Калганын мәзкүрә Зөбәйдә      сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы Гобәйдулла  Баязит углы имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым Зөбәйдәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Зөбәер   Ишмөхәммәд  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә     мәсҗед җамигда имам  мулла  Гатаулла мулла  Габбас углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

17

Казан губернасы  вә  Казан өязе Күшәр иленең  сәүдәгәр  Ибраһим  Йосыф углының  кызы Гаҗибелкамалны   18  яшендә  шул ук өязнең  Ташкичү  иленең   Габделкадыйр       19  яшендә  Гомәр сәүдәгәр   углына  никахландырылды

Декабрьнең

9 нчы  көнендә

Кыз тарафындин  карендәше Мостафа Мөхәммәд  углы  вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин карендәше  Гали  Госман углы  вәли  вәкил булды.                              Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Сәедкол  Салих            углы  имза куйдым, Морад Мортаза  углы  имза куйдым      

Мәһәр мәсәмма дүрт йөз сум. Хәзере йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә  Гаҗибелкамал    сораган вакытта бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделкадыйр  Гомәр  углы  имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем Гаҗибелкамалның   ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Мостафа Мөхәммәд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр  авылында  мәсҗед  җамигда  имам  мулла Габбас  мулла  Габдеррәшид  углы кулым  куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1841 год

(Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.81)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланга Кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә  Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче  Ибраһим  Гайсә     углының  кызы  Гайшәне                          21  яшендә шул ук өязнең  Бәрәзә   авылының   Мөхәммәдҗан                   30  яшендә  Исмәгыйль   зирагатьче  углына           

никахландырылды

Гыйнварның әүвәл көнендә

Кыз тарафындин атасы  Ибраһим  Гайсә  углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин бертугма  карендәше  Габделҗәлил  Исмәгыйль  углы вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Гаделшаһ  Муса    углы  имза  куйдым, Шаһимәрдән  Мозаффар  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз  сум. Хәзере  йөз  сум. Калганын мәзкүрә Гайшә        сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдҗан Исмәгыйль  углы                   имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым    Гайшәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Ибраһим Гайсә  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла     Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә  Казан өязе Олуг  Әтнә  авылының зирагатьче Мөрсәли  кызы  Хәмидәне                         35 яшендә шул ук өязнең Күшәр   авылының  Сөләйман                   31  яшендә Бикчәнтәй   зирагатьче  углына          

никахландырылды

Гыйнварның

21 нче көнендә

Кыз тарафындин Хуҗабиргән  Баязит углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин атасы Бикчәнтәй  вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мостафа Әйүб    углы имза куйдым, Хәмид Динмөхәммәд  углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма кырык сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында      мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла     Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә  Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Әмир  Мөфти  углының  кызы  Сәхибҗамалны                          24  яшендә шул ук өязнең  шул ук авылның  Габделвәли                 30  яшендә  Мостай зирагатьче  углына          

никахландырылды

Февральнең  25 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Әмир Мөфти  углы вәли вәкил   булды. Вә  кияү  тарафындин атасы       Мостай Мөэмин  углы вәли  вәкил   булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мостафа Нәзир    углы  имза  куйдым,Ибраһим  Гомәр углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт  йөз  сум. Хәзере ике  йөз  сум. Калганын мәзкүрә Сәхибҗамал        сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделвәли  Мостай  углы                   имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым     Сәхибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Әмир Мөфти  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында       мәсҗед җамигда указной имам  мулла     Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә  Казан өязе Олуг Мәңгәр авылының зирагатьче Хәсән Габдулла     углының  кызы Зөлхибәне                          41  яшендә шул ук өязнең Күшәр  авылының  зирагатьче  Хәбибулла                  42  яшендә  Баязит   зирагатьче  углына           

никахландырылды

Мартның  әүвәл  көнендә

Кыз тарафындин Нигъмәтулла Гобәйдулла  углы вәли вәкил   булды. Вә кияү булгучы Хәбибулла Баязит углы  үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Ихсан  Исламкул       углы имза куйдым, Бикчәнтәй Бикбау углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма сиксән  сум. Хәзере егерме  сум. Калганын мәзкүрә  Зөлхибә       сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хәбибулла  Баязит  углы                   имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә      Зөлхибәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Нигъмәтулла Гобәйдулла  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  карьясендә      мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

 Казан губернасы  вә  Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Мостай Мөэмин  углының  кызы Бибифатыйманы                         25  яшендә Чар  өязе  Ары   авылының  Йагкуб                 22  яшендә  Ибраһим  сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Июньнең  20 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мостай  Мөэмин углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин бертугма карендәше Исмәгыйль Ибраһим углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостафа Нәзир      углы  имза  куйдым, Мортаза  Исхак углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма биш йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә  Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Хуҗабиргән  Баязит  углының  кызы Зөләйханы                         22  яшендә шул ук   өязнең  Кече  Әтнә   авылының  Хисаметдин                 41  яшендә  Салих     углына  зирагатьче        

никахландырылды

Июльнең  әүвәл көнендә

Кыз тарафындин атасы Хуҗабиргән  Баязит  углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин   Исмәгыйль  Хисамеддин  углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Сәедкол  Салих      углы  имза  куйдым, Мөхәммәдрәхим  Госман углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч йөз  сум. Хәзере йөз  сум. Калганын мәзкүрә          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хисамеддин Салих  углы                   имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым       Зөләйханың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Хуҗабиргән Баязит  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә  Казан өязе Юртыш  авылының зирагатьче Сәедкол  Салих  углының  кызы  Сәхибҗамалны                          41  яшендә шул ук өязнең  Иске Мәңгәр   авылының                      Габделмәҗид       50  яшендә Мохтар   зирагатьче  углына           

никахландырылды

Сентябрьнең 12 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Сәедкол Салих  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин    Халид  Әмин углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мортаза Исхак      углы  имза куйдым,   Габдеррәшид Гомәр углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике йөз сум. Хәзере сиксән  сум. Калганын мәзкүрә          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделмәҗид  Мохтар углы                                       имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым        Сәхибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Сәедкол Салих  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы вә Казан өязе Иске Тазлар авылының зирагатьче Габделҗәлил Габдулла углының кызы Мәхүбҗамалны 35 яшендә шул ук өязнең Күшәр авылының Мостай 62 яшендә Мөэмин зирагатьче углына (прим. Яушев) никахландырылды

Ноябрьнең 15 нче көнендә

Кыз тарафындин Исмәгыйль Мөэмин углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  булгучы  Мостай  Мөэмин углы үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул  кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл    Закир  Исмәгыйль  углы  имза куйдым,Гобәйдулла  Бакир углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма илле сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә  Казан өязенең Күшәр авылының зирагатьче Мостай  Мөэмин      углының  кызы  Зөһрәне                          21  яшендә шул ук өязнең  Бәрәскә   авылының  Фәтхулла                   20  яшендә Биккинә  сәүдәгәр        углына          

никахландырылды

Ноябрьнең 19 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мостай Мөэмин углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин бертугма карендәше Хөснеддин  Биккинә  углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Хәсән  Бәйрәмгали      углы  имза  куйдым, Мортаза  Исхак углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма биш йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

10

Казан губернасы  вә  Казан  авылының зирагатьче  Сәйфелмөлек Салих углының кызы Шәмсеҗиһанны 19  яшендә шул ук өязнең  Урта  Аты авылының Мөхәммәдсадыйк 22  яшендә  Мөсәгыйть   зирагатьче  углына  никахландырылды

Декабрьнең  әүвәл  көнендә

Кыз тарафындин  карендәше  Мостафа Нәзир  углы вәли вәкил   булды. Вә кияү  тарафындин атасы  Мөсәгыйть  Мөслим  углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габди  Габделваһаб     углы  имза  куйдым, Мортаза  Мостафа углы  имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике йөз сум. Хәзере алтмыш  сум. Калганын мәзкүрә          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдсадыйк      Мөсәгыйть  углы                   имза  куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем        Шәмсеҗиһанның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Мостафа  Нәзир  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

11

Казан губернасы Күшәр авылында  торгучы  сәүдәгәр  Габделгафур  Баязит  углының  кызы  Ваһибәне  22  яшендә Казан  өязе  Ташкичү     авылының  Гыймадеддин 20  яшендә Җәләледдин  зирагатьче  углына никахландырылды

Декабрьнең 3 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Габделгафур  Баязит  углы вәли вәкил булды. Вә кияү тарафындин Җәләледдин Мөхәммәдрәхим     углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл   Мостай  Мөэмин      углы  имза  куйдым,Фәхреддин  Гобәйдулла углы  имза куйдым   

 Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр  авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас     углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым  куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1842 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.83)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

Нә кеше вә кем

илә никах

улына

Каю айда

вә каю көндә

Никахланган Кемсәләрнең ата-аналары вә карендәшләре нә кешеләр вә шаһидләр кемләр булдылар һәм вәли вәкилләр

Гакыд никахының

баш шартлары     нә дер

Никах хөтбәсен

укыган кемдер

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче  Мөнасиб  Бакый     углының  кызы  Фатыйманы 21  яшендә Чар өязенең  Югары  Көек  иленең  Габдессаттар 22  яшендә  Баязит  зирагатьче  углына никахландырылды

Гыйнварның 16 нчы  көнендә

Кыз тарафындин атасы Мөнасиб  Бакый  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин    карендәше  Әмир  Мансур  углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Сәедкол  Салих    углы имза  куйдым,Сөләйман  Габделкәрим   углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере  йөз алтмыш сум. Калганын мәзкүрә         Фатыйма  сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габдессаттар  Баязит  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым    Фатыйманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Мөнасиб  Бакый  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең зирагатьче Шәриф  Арслан углының  кызы Хәбибҗамалны                          19 яшендә Чар өязенең Иске Шимбер  иленең   Шаһиәхмәд                     21  яшендә Сәхиб  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Гыйнварның  19 нчы көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Гали Шәриф углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү тарафындин    атасы Сәхиб  Мөнасиб углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мостафа Нәзир  углы имза куйдым,    Гобәйдулла Әбүбәкер углы имза куйдым    

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере йөз илле  сум. Калганын мәзкүрә  Хәбибҗамал           сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Шаһиәхмәд Сәхиб  углы                   имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем    Хәбибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Гали Шәриф углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче Хуҗабиргән  Баязит  углының  кызы  Бибимәликәҗанны                          19 яшендә Чар өязенең  Күңгәр      иленең  Сәлимҗан                      35 яшендә Сәйфеддин    зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның

20 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Хуҗабиргән    вәли вәкил булды. Вә  кияү  тарафындин бертугма   карендәше Сәйфелмөлек  Сәйфеддин углы вәли вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мөэмин  Мөхәммәд  углы имза куйдым, Нигъмәтулла Гобәйдулла     углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере  йөз   сум. Калганын мәзкүрә  Бибимәликәҗан сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Сәлимҗан  Сәйфеддин углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым     Бибимәликәҗанның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Хуҗабиргән Баязит  углы  имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең сәүдәгәр Ибраһим  Гомәр  углының  кызы  Ләйлиҗамалны                          21 яшендә  шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр иленең  Хәсән                      20  яшендә Гобәйдулла  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның           25 нче  көнендә

Кыз тарафындин атасы Ибраһим    вәли вәкил  булды. Вә кияү  тарафындин атасы Гобәйдулла  Баязит углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл   Мортаза Исхак    углы имза  куйдым, Морад Мортаза      углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма алты йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам кылды

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла  Габбас мулла Габдеррәшид    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең зирагатьче Ихсан  Исламкул    углының  кызы  Бибилатыйфәне                          18  яшендә шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр  иленең  Сәйфелмөлек                     30  яшендә Шәмседдин зирагатьче  углына          

никахландырылды

Декабрьнең

18 нче  көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Галиәкбәр Ихсан  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин    карендәше Батыршаһ  Ишморат? углы  вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Бикчәнтәй Мөслим  углы имза  куйдым, Хәбибулла  Фәйзулла  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере йөз егерме  сум. Калганын мәзкүрә  Бибилатыйфә          сораганда  уирәчәк булып мин кияү булгучы Сәйфелмөлек  Шәмседдин углы                   имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем     Бибилатыйфәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Галиәкбәр Ихсан углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев  кулым  куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1843 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.84)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Олуг  Мәңгәр авылының    зирагатьче Гайсә  кызы Бәдигылкамалны                          30  яшендә шул ук өязнең  Күшәр авылының  Халид                     35  яшендә  Минкәй  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Февральнең 16 нчы көнендә

Кыз тарафындин Әбүбәкер Мөэмин  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы кемсәнә     үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Бәдретддин мулла Әбүбәкер  углы имза куйдым, Габдеррәшид  Салих  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма ун сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе   Мәрҗән  авылында мулла Әбелхәер Әбүбәкер  кызы  Бибихөснине                          21 яшендә шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр  авылының     указлы мулла Габдессаттар                         45  яшендә мулла Исмәгыйль       углына          

никахландырылды

Апрельнең  19 нчы көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма карендәше  мулла Сөләйман Әбүбәкер  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы мулла  Габдессаттар  үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мортаза  Исхак  углы имза куйдым, Мостафа  Нәзир  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма биш йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Мөэмин Мөхәммәд        кызы Бибимәфтуханы                            20  яшендә шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр  авылының указлы  Әхмәд                          21  яшендә Мозаффар       углына          

никахландырылды

Апрельнең  29 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөэмин  Мөхәммәд  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин    карендәше Мөнасиб  Баязит углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Морад Мортаза    углы имза  куйдым, Габделвәли  Габделваһап  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма дүрт йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла    Габбас мулла Габдеррәшид углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  авылында торгучы Казан мещаны Габдеррәшид Гомәр  углының         кызы Гайниҗамалны                         28 яшендә Чар өязе Югары Шашы   авылының  Баһауддин                    22  яшендә Габделманнаф   зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның       30 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Габдеррәшид  Гомәр  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин атасы  Габделманнаф   вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Хәбибулла Бикчәнтәй   углы имза  куйдым, Мөхәммәдрәхим  Госман  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере ике йөз сум. Калганын мәзкүрә         Гайниҗамал  сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Баһауддин Габделманнаф   углы                   имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым  Гайниҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Габдеррәшид  Гомәр  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  авылының    зирагатьче  Мостафа Нәзир углының  кызы Мәхбүбкамалны                          35  яшендә шул ук өязнең  Иске Мәңгәр  авылының   Гайсә  52   яшендә Йосыф  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның             31 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мостафа  Нәзир  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин Мортаза  Исхак     углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Ибраһим  Гомәр    углы имза  куйдым, Мостафа  Әйүб углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  дүрт  йөз сум. Хәзере  йөз  сум. Калганын мәзкүрә            Мәхбүбкамал сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Гайсә Йосыф  углы                   имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым    Мәхбүбкамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Мостафа Нәзир  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе  Күшәр  авылының    зирагатьче Мостай Мөэмин углының  кызы Бибизөһрәне                          25  яшендә  шәһәр Казанның иске бистәнең мещанин Бикчәнтәй                      30 яшендә  Гали  сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Сентябрьнең  27 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Хөсәен Мостай  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  булгучы  кемсәнә үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.               Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Бәдреддин   Әбүбәкер углы имза  куйдым, Исмәгыйль Мөэмин углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының    зирагатьче Габид Исмәгыйль углының  кызы Мәхүбҗамалны                          20  яшендә шул ук өязнең шул ук авылның  Габделфәттах                     22  яшендә Габдессәлам  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Октябрьнең   5 нче  көнендә

Кыз тарафындин атасы Габид Исмәгыйль  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин    карендәше Котлы  Габдессәлам  углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мөэмин  Мөхәммәд  углы имза  куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзере илле  сум. Калганын мәзкүрә  Мәхүбҗамал сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы     Габделфәттах Габдессәлам углы                   имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым    Мәхүбҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Габид Исмәгыйль  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының    зирагатьче Мөэмин Мәкъсуд  углының  кызы Гайшәне                         21  яшендә шул ук өязнең Олуг Әтнә авылының  Биккинә                     26  яшендә Салих   зирагатьче  углына          

никахландырылды

Октябрьнең   21  нче  көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма карендәше Мөнасиб Мәкъсуд   углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү  тарафындин атасы  Салих  Сәгыйд   углы вәли  вәкил  булды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл      Мөэмин  Мөхәммәд  углы имза  куйдым, Вәлид Сәгыйд    углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз сум. Хәзере кырык  сум. Калганын мәзкүрә Гайшә            сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Биккинә Салих    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз  карендәшем  Гайшәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының    зирагатьче Сәйфелмөлек  кызы Шәмсеҗиһанны                          22  яшендә шул ук өязнең Утар авылының  Габделхалик                     25  яшендә Габделгафур  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Декабрьнең  2 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше  Мостафа Нәзир  углы вәли вәкил  булды. Вә  кияү булгучы кемсәнә Габделхалик  Габделгафур углы үзе  шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Гобәйдулла Бакир    углы имза куйдым,Ибраһим  Гомәр  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма    йөз илле сум. Хәзере сиксән сум. Калганын мәзкүрә Шәмсеҗиһан           сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделхалик  Габделгафур углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз карендәшем    Шәмсеҗиһанның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Мостафа  Нәзир  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1844 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.86)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Мөхсин  Ишли углының кызы Гыйльмигатияне                                      21  яшендә  Лаеш өязенең  Көчек      авылының  Зәйнулла                                28  яшендә Хәбибулла       углына           

никахландырылды

Февральнең  18 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөхсин Ишли  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы  Зәйнулла  үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Вәлид  Сәгыйд  углы имза куйдым, Мөхәммәдҗан Динмөхәммәд  углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзере утыз биш  сум. Калганын мәзкүрә Гыйльмигатия           сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Зәйнулла  Хәбибулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым   Гыйльмегатиянең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Мөхсин Ишли  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче  Муса углы Морадшаһ кызы Хәбибҗамалны                                      20  яшендә  шул ук өязнең шул ук Күшәр авылының  Әхмәдҗан                                22  яшендә Сөләйман сәүдәгәр      углына          

никахландырылды

Апрельнең 5 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Морадшаһ  Муса углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Баязит Габдулла углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мостафа Нәзир  углы имза куйдым, Ибраһим Гайсә  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә  Хәбибҗамал          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәдҗан Сөләйман  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  карендәшем    Хәбибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Морадшаһ Муса углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла  Габбас Габдеррәшид   углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Бикҗан  Баязит  углының   кызы Бибизөбәйдәне                                      30  яшендә Чар  өязенең Югары Шашы авылының Исхак  35 яшендә Ибраһим зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Майның   10 нчы  көнендә

Кыз тарафындин  бертугма карендәше Хәбибулла Бикҗан углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Хәбибулла Нигъмәтулла углы   вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Гаделшаһ Муса  углы имза куйдым, Нигъмәтулла  Габдулла  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам кылынды

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче  Бикчәнтәй Мөслим    углының  кызы Бибифатиханы                                      25  яшендә шул ук өязнең шул ук Күшәр  авылының Хөсәен  28 яшендә Мостай зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Июньнең      9 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Бикчәнтәй Мөслим  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Мөхәммәдрәхим Мостай  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Исмәгыйль Хөсәен  углы имза куйдым, Садыйк Ибраһим  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Фатиха          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хөсәен Мостай углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Фатиханың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Бикчәнтәй Мөслим  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Габбас мулла Габдеррәшид   углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Ильяс Габделваһаб   углының   кызы Бибигөлмәрьямне                                      25  яшендә шул ук өязнең шул ук Күшәр  авылының Төхфәтулла                 30 яшендә  Хәбибулла зирагатьче углына                                            

никахландырылды

Июньнең      30 нчы көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Идрис Ильяс  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Гаделшаһ  Муса углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мортаза Исхак  углы имза куйдым, Мостафа Нәзир углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере ике йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә  Гөлмәрьям          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Төхфәтулла Хәбибулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем    Гөлмәрьямнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Идрис Ильяс углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  Чар  өязе  Ар  карьясенең зирагатьче Корбангали кызы Мәгъфүзәне                                           35  яшендә Казан  өязе Күшәр авылының  Габделвахид                38 яшендә Бикбау  зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Июльнең

6 нчы көнендә

Кыз тарафындин ата тугма карендәше  Гобәйдулла  Сәйфулла  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Габделвахид Бикбау  үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Габделкадыйр  Йосыф  углы имза куйдым, Вәлид Сәгыйд  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма егерме  сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам кылынды

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче  Баязит Туктамыш  углының   кызы Сахибкамалны                                      20  яшендә Чар  өязе Байлар Оры карьясенең Габделмөэмин      25 яшендә  Нияз зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Июльнең

14 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Баязит Туктамыш  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Корбангали Габбас  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Габделвәли  Хөсәен  углы имза куйдым, Гали Бикчәнтәй  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзере йөз  сум. Калганын мәзкүрә  Сахибкамал          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделмөэмин Нияз  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым   Сахибкамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы    Баязит Туктамыш углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Сәгыйд  Мөслим  углының   кызы Мәхбүбҗамалны                                      28  яшендә шул ук  өязнең Мәрҗән авылының Мифтахеддин        25 яшендә  Фәез зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Июльнең

19 нчы көнендә

Кыз тарафындин Вәлид Сәгыйд углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Фәез вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Морад  Мортаза  углы имза куйдым, Мостафа Нәзир  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  өч  йөз сум. Хәзере йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә  Мәхбүбҗамал          сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мифтахеддин Фәез    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз карендәшем    Мәхбүбҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Вәлид Сәгыйд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр авылының зирагатьче Мөхсин Ишли  углының   кызы Гайнелхәятне                                      19  яшендә шул ук  өязнең  шул ук Күшәр  авылының Йосыф  22 яшендә Хәмид зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Октябрьнең 19 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Мөхсин Ишли  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Хәмид Ишмөхәммәд  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Габдессаттар Гайсә  углы имза куйдым, Баязит Туктамыш  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ун  сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам кылынды

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

10

Казан губернасы  Чар өязе Түбән Шашы авылының зирагатьче Габделҗәббар  мулла Габделгафур  углының   кызы Бибигайшәне                                      25 яшендә  Лаеш өязенең  Тау иле карьясенең  Сираҗеддин                40  яшендә Габделкәрим зирагатьче                                      углына          

никахландырылды

Декабрьнең  4 нче көнендә

Кыз тарафындин  Нәҗмеддин Фәйзулла углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы  Сираҗеддин Габделкәрим  углы үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                                 Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мостафа Нәзир  углы имза куйдым, Вәлид  Сәгыйд  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  ике  йөз сум. Хәзере илле сум. Калганын мәзкүрә Бибигайшә            сораганда  уирәчәк булып мин кияү булгучы Сираҗеддин Габделкәрим  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз карендәшем    Бибигайшәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Нәҗмеддин Фәйзулла углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылының     мәсҗед җамигда указной имам  мулла Габбас мулла Габдеррәшид   углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

1845 г. метрическая книга не сохранилась.

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1846 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.89)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Сәгыйд  Мөслим  углының кызы Шәмсеҗамалны                                      31  яшендә  шул ук өязнең шул ук  карьянең  Мөхәммәдҗан                                22  яшендә Йосыф сәүдәгәр  углына           

никахландырылды

Февральнең

21 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше Хәбибулла Халид  углы  вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Мөхәммәдҗан  үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдессаттар Гайсә   углы имза куйдым,Баязит  Муса углы имза куйдым   

Мәһәр мәсәмма   йөз сум. Хәзере алтмыш  сум. Калганын мәзкүрә Шәмсеҗамал  сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мөхәммәдҗан Йосыф  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз карендәшем    Шәмсеҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Хәбибулла Халид      углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Морадшаһ  Муса углының кызы Шәрифҗамалны                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Коркачык иленең  Хисамеддин                                26  яшендә  Мөхәммәдшәриф зирагатьче  углына          

никахландырылды

Мартның  28 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Морадшаһ  Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Мөхәммәдшәриф Мостафа  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мөхәммәдшәриф  Хөсәен углы имза куйдым, Мортаза Исхак углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Хәзере йөз сиксән сум. Калганын мәзкүрә Шәрифҗамал               сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы Хисамеддин Мөхәммәдшәриф    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым       Шәрифҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Морадшаһ  Муса     углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Гобәйдулла Бакир  углының кызы Бәлхыйсбануны                                      25  яшендә  шул ук өязнең шул ук  карьянең  Мөхәммәдҗан                                39  яшендә указной имам  мулла Габбас князь  Яушев  углына          

никахландырылды

Апрельнең  25 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Гобәйдулла Бакир  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы мулла Габбас мулла Габдеррәшид  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Мостафа Нәзир углы имза куйдым, Ибраһим Гомәр углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма дүрт йөз сум. Хәзере ике йөз  сум. Калганын мәзкүрә Бәлхыйсбану                сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдҗан мулла Габбас    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым        Бәлхыйсбануның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Гобәйдулла Бакир         углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

 Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Гобәйдулла Гайсә углының кызы Бибигайшәне                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр иленең  Гайнулла                               25  яшендә Габдессәлам  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның     3 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Гобәйдулла  Гайсә  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Габдессәлам  Мәлик  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл Нигъмәтулла Габделгазиз  углы имза куйдым,  Гобәйдулла Бакир углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере  йөз егерме сум. Калганын мәзкүрә Гайшә                  сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы Гайнулла Габдессәлам     углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым         Гайшәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Гобәйдулла  Гайсә         углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Мөхәммәд  Надир углының кызы Бибимәгърифәне                                      22  яшендә  шул ук өязнең шул ук  карьянең    Гобәйдулла                              25  яшендә Сәйфулла  зирагатьче  углына          

никахландырылды

Майның     11 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөхәммәд  Надир  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин җизнәсе Нигъмәтулла Гобәйдулла  углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  әүвәл  Мөэмин Мөхәммәд  углы имза куйдым,  Габдессаттар Гайсә  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере   егерме биш  сум. Калганын мәзкүрә                   Мәгърифә сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы Гобәйдулла  Сәйфулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым          Мәгърифәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы   Мөхәммәд  Надир          углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Гаделшаһ  Муса  углының кызы  Мәгърифәне                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Бәрәскә  иленең Мөхәммәдкәрим                                 35  яшендә Гайсә сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Октябрьнең 17 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Гаделшаһ  Муса  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Искәндәр Мөхәммәдрәхим    углы  вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Исмәгыйль Хөсәен    углы имза куйдым, Дәмин Мөэмин    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Хәзере  йөз сум. Калганын мәзкүрә Мәгърифә                  сораган вакытта  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мөхәммәдкәрим Гайсә углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кызым  Мәгърифәнең        ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы   Гаделшаһ  Муса          углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы князь Яушев никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1847 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.90)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Хәбибулла Баязит углының кызы Гайшәне   19  яшендә  шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр иленең  Таҗеддин  25  яшендә Сәгыйд сәүдәгәр  углына  никахландырылды

Мартның  21 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Хәбибулла Баязит  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин агасы Фәхреддин  Сәгыйд углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Исмәгыйль  Габдеррәшид углы имза куйдым, Идрис Ильяс  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере йөз алтмыш сум. Калганын мәзкүрә Гайшә сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Таҗеддин Сәгыйд  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Гайшәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы  Хәбибулла Баязит  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче  Мөхәммәдрәхим  Госман углының кызы Фәрхелнисаны                                      25  яшендә Чар   өязе Әйшияз   иленең  Хикмәтулла                                 26 яшендә мулла Хәбибулла      углына  никахландырылды

Мартның  24 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Мөхәммәдрәхим  Госман углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  атасы мулла Хәбибулла  вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәдшәриф  Хөсәен углы имза куйдым, Мортаза Исхак  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма дүрт  йөз сум. Хәзере йөз җитмеш биш  сум. Калганын мәзкүрә Фәрхелниса   сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хикмәтулла  Хәбибулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым   Фәрхелнисаның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы   Мөхәммәдрәхим  Госман углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Мостафа Нәзир углының кызы Гайниҗамалны    33  яшендә  шул ук өязнең шул ук карьянең Гобәйдулла    45  яшендә Морад     зирагатьче  углына   никахландырылды

Мартның  26 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Мостафа Нәзир  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Морад  Мортаза углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гобәйдулла Бакир углы имза куйдым, Шәриф  Хөсәен углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма дүрт  йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды  

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Ильяс Габделваһаб  углының кызы Гөлмәрванны                                      25 яшендә  шул ук өязнең шул ук карьянең  Төхфәтулла                               35 яшендә  Хәбибулла  зирагатьче   углына          

никахландырылды

Июльнең   8 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше  Идрис Ильяс  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Төхфәтулла Хәбибулла углы үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гыйльман Габдеррәшид углы имза куйдым, Батыршаһ  Муса  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере йөз    сум. Калганын мәзкүрә Гөлмәрван             сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Төхфәтулла Хәбибулла  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем   Гөлмәрванның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Идрис Ильяс углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Зөбәер Ишмөхәммәд углының кызы Зөһрәне                                       18  яшендә  шул ук өязнең  шул ук карьянең  Гомәр                               28  яшендә Сәйфелмөлек  зирагатьче   углына           

никахландырылды

Июльнең  15 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше  Дәмин Ишмөхәммәд    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Гобәйдулла Бакир     углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостай Габдессәлам  углы имза куйдым, Сабит Муса углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике  йөз сум. Хәзере  сиксән. Калганын мәзкүрә  Зөһрә               сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Гомәр Сәйфелмөлек углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем   Зөһрәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Дәмин Ишмөхәммәд       углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Морадшаһ  Муса  углының кызы  Бибифатиханы                                      17  яшендә  шул ук өязнең  шул ук карьянең  Тимергали                                      26  яшендә  Халид сәүдәгәр  углына          

никахландырылды

Июльнең  18 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Морадшаһ  Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Габдессаттар  Гайсә углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Ибраһим  Гайсә углы имза куйдым, Хәмид  Хәлил  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере ике йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Фатиха                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Тимергали  Халид углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Фатиханың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Морадшаһ  Муса         углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам    мулла  Габбас мулла Гадеррәшид   углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең  зирагатьче Мөэмин Мәкъсуд  углының кызы Сәхибҗамалны                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Олуг  Әтнә иленең  Төхфәтулла                                25  яшендә  Һибәтулла зирагатьче   углына          

никахландырылды

Октябрьнең  8 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше  Мөнасиб Мәкъсуд    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин җизнәсе Шәмседдин Гобәйдулла углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габид  Гали  углы имза куйдым, Фәхреддин  Мөсәгыйть  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  йөз илле сум. Хәзере    сиксән. Калганын мәзкүрә Сәхибҗамал                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Төхфәтулла  Һибәтулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз  карендәшем  Сәхибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Печмәнтау  иленең  зирагатьче Салих  Хөсәен  углының кызы  Шәмсебануны                                      18  яшендә  Чар өязенең   Яңа Шашы  иленең  Мөхәммәдҗан                                22  яшендә  Ибраһим  зирагатьче   углына          

никахландырылды

Октябрьнең  16 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Салих  Хөсәен углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Ибраһим  Әмир  углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл   Габдеррәшид  Салих углы имза куйдым, Идрис Ильяс  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Шәмсебану              сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мөхәммәдҗан Ибраһим  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым   Шәмсебануның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы   Салих  Хөсәен       углы имза  куйдым

Казан өязе Күшәр карьясендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

  Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1848 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.92)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең Морадшаһ  Муса  парутчик  углының кызы Бибифатыйманы                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Олуг Мәңгәр иленең  Садыйк                       25 яшендә                                Габдерәззак           зирагатьче  углына          

никахландырылды

Апрельнең

26 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Морадшаһ Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Габдерәззак  Габделҗәлил углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәдсадыйк  Вәлид  углы имза куйдым, Муса Исхак  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз кырык  сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Садыйк Габдерәззак  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым   Фатыйманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Морадшаһ  Муса         углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе  Өнсә иленең  Габделгазый Гомәр углының кызы Сәхибҗамалны                                      25 яшендә  шул ук өязнең  Күшәр    иленең  Тимергали                  30 яшендә Халид сәүдәгәр углына                                         

никахландырылды

Июньнең   12 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Габделлатиф Габделгазый углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Тимергали үзе шул ук  мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул  кылды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Исмәгыйль Мөэмин углы имза куйдым,Хөсәен Хәмид  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма кырык  сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе  Күшәр иленең Морадшаһ  Муса парутчик  углының кызы Фәтихәне                                      17 яшендә  шул ук өязнең шул ук карьянең Сабит                        22  яшендә  Халид   зирагатьче   углына                                        

никахландырылды

Июньнең   13 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Морадшаһ Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Халид  Ишмөхәммәд углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл    Вәлид  Рафикъ углы имза куйдым, Мостай Габдессәлам  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере җитмеш сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   бирәчәк булып мин кияү булгучы Сабит  Халид  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым   Фәтихәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Морадшаһ  Муса         углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе  Күшәр иленең  Нигъмәтулла  Йосыф  углының кызы Миһриҗамалны                                      35 яшендә  Уфа өязе Байгилде    иленең  типтәр Талибелгалим  Зәйнеддин                  40 яшендә    Рафикъ  углына                                        

никахландырылды

Июньнең   18 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Гали Нигъмәтулла углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  булгучы  Зәйнеддин үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр  булып  кабул кылды.                                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Исмәгыйль Мөэмин   углы имза куйдым, Габдулла  Сәйфи углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз  сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  Мөнасиб Мәкъсуд  углының кызы Шәмсекамәрне                                      18 яшендә  шул ук өязнең  Сая    иленең Исмәгыйль                  25 яшендә  Вәлид   углына                                        

никахландырылды

Июньнең   18 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Ибраһим Вәлид углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габид  Гали  углы имза куйдым,  Галиәкбәр Мортаза    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз илле сум. Хәзере сиксән сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   бирәчәк булып мин кияү булгучы Исмәгыйль  Вәлид    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Камәрнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы  Мөнасиб  Мәкъсуд         углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Масра  иленең солдат Әйүб кызы     Зөһрәне                                      19 яшендә  шул ук өязнең  Күшәр    иленең  указной имам мулла Габбас  75 яшендә мулла Габдеррәшид углына                                        

никахландырылды

Июньнең   22 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Ибраһим Вәлид углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габид  Гали  углы имза куйдым,  Галиәкбәр Мортаза    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз кырык  сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Садыйк Габдерәззак  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым   Фатыйманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Морадшаһ  Муса         углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең ясашный  Мөнасиб Мәкъсуд     углының кызы Маһруйны                                      18  яшендә  шул ук өязнең  Кәче  иленең  Әхтәм  25  яшендә  Габдеррәшид  зирагатьче углына                                         

никахландырылды

Июльнең   24 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Габдеррәшид  Габдулла углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла Гобәйдулла углы имза куйдым,  Габделвахид Корбангали  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз илле сум. Хәзере туксан сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхтәм  Габдеррәшид углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Маһруйның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Мөнасиб Мәкъсуд            углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Баязит Туктамыш  углының кызы  Хәдичәне                                      18  яшендә  шул ук өязнең  Яңа Кенәр иленең  Ибниямин            22 яшендә  Исхак зирагатьче  углына                                        

никахландырылды

Июльнең   26 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Баязит Туктамыш углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Ибраһим  Исхак   углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл мулла Сәмигулла Гобәйдулла  углы имза куйдым, Исмәгыйль  Хөсәен       углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Ибниямин Исхак углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәдичәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы  Баязит Туктамыш             углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

9

Казан губернасы  вә Чар  өязе Казаклар иленең  ясашный Ибраһим Гайсә   углының кызы  Мәфтуханы                                      18 яшендә  шул ук өязнең Исмәгыйль                   45 яшендә  Ишмөхәммәд   зирагатьче  углына                                        

никахландырылды

Сентябрьнең 23 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Хөсәен Ибраһим    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Ибраһим  Ишмөхәммәд  углы    вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла  Фәйзулла углы имза куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Ибниямин Исхак углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәдичәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы  Баязит Туктамыш             углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

10

Казан губернасы  вә Казан өязе  Күшәр илендә саткан Казан мещаны Хәмиддин Мөхәммәд    углының кызы Гөлҗанбануны                                     18 яшендә  шул ук өязнең шул ук карьянең Габделхалик                        21 яшендә  Мохтар зирагатьче   углына никахландырылды

Ноябрьнең 12 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Хәмиддин Мөхәммәд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Мохтар Мөэмин      углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Ибраһим  Гомәр  углы имза куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделхалик  Мохтар углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Гөлҗанның   ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Хәмиддин Мөхәммәд                 углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

11

Казан губернасы  вә Казан өязе  Яңа Кенәр иленең  Мөнасиб кызы  Фәхрелнисаны                                      28 яшендә  Чар өязе Иске Өҗем    иленең  Хәлилулла                  25  яшендә Төхфәтулла зирагатьче  углына                                        

никахландырылды

Декабрьнең  20 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Хәбибулла  Мөнасиб углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Бикчәнтәй Бикбау углы вәли вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Исхак  Нигъмәтулла  углы имза куйдым, Мохтар Мөэмин    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум. Хәзере илле сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Хәлилулла Төхфәтулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Фәхрелнисаның   ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы карендәше Хәбибулла  Мөнасиб углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла Габбас    углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1849 год

(Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.94)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Мөэмин  Мәкъсуд   углының кызы Сәхибҗамалны                                      21 яшендә  шул ук өязнең Бәрәскә    иленең  ясашный Сираҗеддин                  23 яшендә Сәйфеддин  углына                                         

никахландырылды

Февральнең  7 нче көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма карендәше Мөнасиб Мәкъсуд    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Әхмәдулла вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гобәйдулла Бакир   углы имза куйдым, Төхфәтулла Гобәйдулла  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма

 сиксән  сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Гомәр Мөхәммәд    углының кызы Бибифатыйманы                                      18  яшендә  шул ук өязнең Иске Тазлар  иленең  ясашный Исмәгыйль                  35 яшендә Халид  углына                                         

никахландырылды

Апрельнең  8 нче көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма карендәше Әмир Мөхәммәд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Халид  Биккол углы  вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостафа Нәзир   углы имза куйдым, Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Исмәгыйль  Халид  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем   Бибифатыйманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Әмир Мөхәммәд углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  парутчик Муса углы Гаделшаһ  кызы Хәнифәне                                      19  яшендә Чар өязе Иске Өҗем    иленең  ясашный Сафиулла                  22 яшендә Гобәйдулла мәрхүм  углына                                         

никахландырылды

Майның              2 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Гаделшаһ Муса  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Хәбибулла  Фәтхулла углы  вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Ибраһим Гайсә   углы имза куйдым, Галиәкбәр  Габделгазиз  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз сиксән сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Сафиулла Гобәйдулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым     Хәнифәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Гаделшаһ  Муса углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Халид Ишмөхәммәд   углының кызы Зөлхибәне                                      22 яшендә Чар өязе    Көек иленең  лашманчы Гобәйдулла                  25 яшендә Габидулла  углына                                         

никахландырылды

Августның  11нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Халид Ишмөхәммәд   углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Миңлебай Габидулла углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гаделшаһ  Муса   углы имза куйдым, Ибраһим  Гайсә  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере йөз егерме  сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Гобәйдулла Габидулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Зөлхибәнең ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы Халид Ишмөхәммәд   углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Әбүбәкер Мөэмин углының кызы Гайниҗамалны  19 яшендә Чар  өязе  Жидлар иленең  лашманчы Мөхәммәдгалим  45 яшендә Мөхсин  углына икахландырылды

Ноябрьнең  17 нче көнендә

Кыз тарафындин   карендәше Исмәгыйль Мөэмин углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Гомәр  Мостафа углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостафа Нәзир   углы имза куйдым, Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен       углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алты йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булынып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1850 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.95)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Ибраһим  Йосыф   углының кызы Гаҗибелкамалны                                      22 яшендә  шул ук өязнең  шул ук карьянең  лашманчы Хуҗаәхмәд                   21 яшендә  Халид  углына                                         

никахландырылды

Гыйнварның  12 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Исмәгыйль Ибраһим углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Хәбибулла  Халид углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд    углы имза куйдым, Габдессаттар  Гайсә  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз илле сум. Хәзере җитмеш биш сум. Калганын мәзкүрә                сораганда бирәчәк булып мин кияү булгучы  Әхмәд  Халид  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем    Гаҗибелкамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Исмәгыйль Ибраһим  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Габдеррәшид  Гайсә  углының кызы Зөһрәне                                     19 яшендә  шул ук өязнең  шул ук карьянең  лашманчы Әхмәдҗан                   28 яшендә Әмир  углына                                         

никахландырылды

Февральнең  11 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Мөхәммәдҗан Габдеррәшид   углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  карендәше Нигъмәтулла Габделгазиз  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Гаделша Муса    углы имза куйдым,   Габделвәли Мөэмин углы имза куйдым, Муса углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз илле сум. Хәзере җитмеш биш сум. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәд  Халид    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем    Гаҗибелкамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Исмәгыйль Ибраһим  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Бәрәскә  иленең  ясашный Мөслим  кызы Сәхибҗамалны                                      31 яшендә  шул ук өязнең  Күшәр иленең  Габделвахид                   35 яшендә  Бикбау лашманчы  углына                                        

никахландырылды

Апрельнең  24 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Мостафа Мөслим    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  атасы Бикбау Сафа углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөнасиб Бакый   углы имза куйдым, Габидулла  Исламкул  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма    илле сум. Хәзере ун биш сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделвахид  Бикбау  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Сәхибҗамалның       ризалыгы берлән мин    вәли вәкил булгучы  Мостафа Мөслим  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Мөнасиб Мәкъсуд углының кызы Маһибәдриҗамалны                                      22 яшендә  шул ук өязнең  шул ук карьянең Габделхалик                        25 яшендә Габденнаср  лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Сентябрьнең  23 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Мөнасиб Мәкъсуд  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Габденнаср  Каныш углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд    углы имза куйдым, Моталлиб Габдессәлам     углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма   йөз илле сум. Хәзере сиксән   сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделхалик  Габденнаср  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым     Маһибәдриҗамал - ның   ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы  Мөнасиб Мәкъсуд  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Гыйззәтулла  Йосыф   углының кызы Мәфтуханы                                       19  яшендә  шул ук өязнең  Иске Мәңгәр иленең  Хөсәен                    22 яшендә  Ишмөхәммәд  лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Октябрьнең   9 нчы көнендә

Кыз тарафындин ата бертугма карендәше Исхак  вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин   карендәше Хәсән  Ишмөхәммәд углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд    углы имза куйдым, Исмәгыйль Хөсәен углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч  йөз сум. Хәзере йөз илле сум. Калганын мәзкүрә Гыйззәтулла кызы Мәфтуха              сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Хөсәен Ишмөхәммәд  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем    Мәфтуханың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Исхак  Нигъмәтулла  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә торгучы Казан мещаны Габдеррәшид  Гомәр     углының кызы Сәхибҗамалны                                      31 яшендә  шул ук  карьядә торгучы Казан мещаны Габделкадыйр                   28 яшендә  Габделгафур  углына                                        

никахландырылды

Октябрьнең  16  нчы  көнендә

Кыз тарафындин  атасы Габдеррәшид  Гомәр  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Габделгафур  Баязит углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габбас Габид    углы имза куйдым, Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен    углы имза куйдым

Мәһәр  мәсәмма  ике йөз сум. Хәзере йөз кырык сум. Калганын мәзкүрә сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделкадыйр  Габделгафур  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Сәхибҗамалның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы атасы Габдеррәшид  Гомәр  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1851 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.96)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Сәйфелмөлек  Салих  углының кызы Бибисараны   19  яшендә  Чар өязе Күәм иленең  лашманчы Хисамеддин  25  яшендә  Шәмседдин лашманчы  углына никахландырылды

Мартның   30 нчы көнендә

Кыз тарафындин  карендәше Гомәр Сәйфелмөлек  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Шәмседдин Габбас  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәд Габдеррафикъ    углы имза куйдым, Габделгаффар Габделваһаб углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Хәзере илле сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Хисамеддин Шәмседдин углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем   Бибисараның ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Гомәр Сәйфелмөлек      углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Хуҗабиргән Баязит   углының кызы Фатыйманы                                      18  яшендә  шул ук өязнең  шул ук  Күшәрнең  Ибраһим                   45 яшендә Габдерәхим лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Майның          2 нче көнендә

Кыз тарафындин  карендәше Идрис Ильяс углы вәли вәкил булды. Вә кияү тарафындин Әмир Мөхәммәд    углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла Габделгазиз углы имза куйдым, Нигъмәтулла Габидулла  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма    йөз илле сум. Хазере йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Ибраһим Габдерәхим углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  мәзкүрә кыз карендәшем  Фатыйманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Идрис Ильяс углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Ибраһим  Гайсә   углының кызы Мәфтуханы                                      19  яшендә  Чар өязенең  Кытаймас  иленең  лашманчы Хәмидулла                   21 яшендә Халид лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Майның            21 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Ибраһим Гайсә углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Халид Габделгазиз углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит  Сәгыйд     углы имза куйдым, Гаделшаһ  Муса   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум. Хәзере ике йөз сум. Калганын мәзкүрә                сораган вакытта   мәзкүрә Мәфтухага бирәчәк  булып мин кияү булгучы  Хәмидулла Халид углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Мәфтуханың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  атасы  Ибраһим  Гайсә      углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе  Масра  иленең  солдат Әйүб кызы Зөһрәне                                      21 яшендә  шул ук өязнең  Күшәр иленең  указной имам мулла Габбас 81 яшендә  мулла Габдеррәшид  лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Августның  12 нче көнендә

Кыз тарафындин  карендәше Исхак Нигъмәтулла  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы мулла Габбас үзе  хазыр  булып  кабул кылды.                     Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габделвәли  Хөсәен углы имза куйдым, Исхак  Нигъмәтулла    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма    йөз сум. Хәзере егерме биш сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы мулла Габбас мулла  Габдеррәшид  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем  Зөһрәнең  ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы Исхак Нигъмәтулла  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам    мулла  Габбас мулла Габдеррәшид   углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр иленең Ибраһим Габдерәхим  углының кызы Мәфтуханы                                      18 яшендә Чар өязе  Жидлар иленең Тимергали                      41 яшендә  Мөслим лашманчы  углына                                         

никахландырылды

Августның  25 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Ибраһим Габдерәхим  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Мөслим  вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы имза куйдым, Идрис Ильяс углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма дүрт йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә  хазер булып тәмам улынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Юртыш иленең  Сәедкол Салих углының кызы Мәхүбҗамалны                                      32 яшендә  шул ук өязнең  Айваш (Айбаш) иленең      Сәгъдеддин                   38 яшендә  указной имам мулла Габденнаср  углына                                         

никахландырылды

Сентябрьнең  15 нче көнендә

Кыз тарафындин  Мостафа Нәзир  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Хәбибулла  вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габбас Габид    углы имза куйдым, Гобәйдулла Әбүбәкер  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булып тәмам улынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас    углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Сөләйман  Габделкәрим углының кызы Бибиәсманы                                      21 яшендә Казан мещаны Мөхәммәдҗан                   22 яшендә Габделгафур  углына                                         

никахландырылды

Октябрьнең  12 нче көнендә

Кыз тарафындин  карендәше  Габдеррәшид  Гомәр углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Габделгафур Баязит  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Хәмид  Динмөхәммәд      углы имза куйдым, Мөхәммәдшәриф  Хөсәен  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма   йөз сум. Хәзере илле  сум. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдҗан  Габделгафур  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем   Бибиәсманың ризалыгы берлән мин вәли вәкил булгучы  Габдеррәшид  Гомәр  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1852 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.98)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Бикбау  Шәфи    углының кызы Мәхүбҗамалны                                      18  яшендә  шул ук өязнең шул ук илнең  лашманчы  Фазылҗан                   21  яшендә  Халид   углына                                        

никахландырылды

Февральнең 29 нчы көнендә

Кыз тарафындин  атасы Бикбау Шәфи  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Хуҗаәхмәд Халид  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдлсаттар Гайсә    углы имза куйдым, Габделвәли  Мөэмин углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма сигез сум илле сигез тиен көмешдин. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Мостай Габдессәлам     углының кызы Хәдичәне                                     19  яшендә  Чар өязе Күәм  иленең  лашманчы  Галиәкбәр                   22  яшендә Сәйфи   углына                                         

никахландырылды

Мартның  31 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Мостай Габдессәлам        углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  бабасы Хисамеддин Нәзир  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла Габделгазиз  углы имза куйдым, Гаделшаһ Муса углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле җиде сум утыз тиен көмешдин. Хаәере егерме сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Галиәкбәр Сәйфеддин  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәдичәнең     ризалыгы илә мин вәли вәкил атасы  Мостай Габдессәлам               углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Ибраһим  Гайсә    углының кызы Гафифәне                                     18  яшендә  шул ук өязнең шул ук илнең  лашманчы  Габделвәли                   29  яшендә  Хөсәен   углына                                         

никахландырылды

Апрельнең  21 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Ибраһим  Гайсә  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Гали Хөсәен углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит  Сәгыйд    углы имза куйдым, Гаделшаһ  Муса   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма сиксән алты сум    көмешдин. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә хазер булып тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Өнсә  иленең ясашный  Габделгазиз    углының кызы Сәхибҗамалны                                      23  яшендә  шул ук өязнең Күшәр иленең  лашманчы  Габделмөлек                   28  яшендә Сәйфулла  углына                                        

никахландырылды

Майның             3 нче көнендә

Кыз тарафындин  Күшәрнең Бикчәнтәй Бикбау  углы вәлинең   ризалыгы илә вәкил булды. Вә кияү булгучы кемсәнә үзе хазыр булып кабул кылды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла Гобәйдулла углы имза куйдым, Гайнулла Мөнасиб    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма            ундүрт сум көмешдин. Хәзере алты сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделмөлек  Сәйфулла  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрәнең      ризалыгы илә мин   вәкил  булгучы  Бикчәнтәй Бикбау                 углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Хәмид  Ишмөхәммәд    углының кызы Сәхибҗамалны                                      19  яшендә  шул ук өязнең Кече Әтнә иленең  ясашный  Габделлатиф                  25  яшендә  Габдеррәшид   углына                                         

никахландырылды

Майның   23 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Хәмид  Ишмөхәммәд    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Әхмәдулла Дәмин  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гали  Морад      углы имза куйдым, Хәбибулла  Хәлид   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле җиде сум утыз тиен көмешдин. Хәзере егерме  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделлатиф Габдеррәшид углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Сәхибҗамалның      ризалыгы илә мин вәли вәкил атасы Хәмид  Ишмөхәммәд                     углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Мөэмин Мөхәммәд     углының кызы Хәбибәне                                       21  яшендә  шул ук өязнең Иске Кишет  иленең  ясашный Габделвәли                   24  яшендә Габделгаффар  углына                                        

никахландырылды

Июльнең  11 нче көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше Габделвәли Мөэмин углы вәли вәкил булды. Вә кияү тарафындин тугма карендәше Мозаффар Габделгаффар    углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габделкәрим Йагкуб углы имза куйдым, Баязит Сәгыйд  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум көмешдин. Хәзере кырык сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габделвәли  Габделгаффар  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз карендәшем  Хәбибәнең     ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы Габделвәли  Мөэмин                  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

7

Казан губернасы  вә Чар  өязе  Ары  иленең  Фәйзулла  Җапи  углының кызы Мәфтуханы                                      19  яшендә  Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы  Фәхреддин                   24  яшендә  Муса   углына                                        

никахландырылды

Августның  4 нче көнендә

Кыз тарафындин Күшәрнең  Мостафа Нәзир     углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин ата карендәше Сабит Муса углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габделвәли  Хөсәен углы имза куйдым, Гобәйдулла Морад углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш сум көмешдин. Хәзере егерме биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Фәхреддин Муса углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрәнең      ризалыгы илә мин   вәкил  булгучы Мостафа Нәзир углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  Гаделшаһ Муса  парутчик углының кызы Мәгърифәне                                      28  яшендә Чар өязе  Кытаймас иленең  лашманчы  Әхмәдҗан                   32  яшендә  Әмир   углына                                         

никахландырылды

Августның  22 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Гаделшаһ Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Әхмәдҗан Әмир углы үзе хазыр булып кабул кылды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит  Сәгыйд    углы имза куйдым, Морадшаһ  Муса углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма унбиш   сум көмешдин. Хәзере җиде сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәдҗан  Әмир углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Мәгърифәнең      ризалыгы илә мин вәли вәкил булгучы атасы Гаделшаһ Муса углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1853 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.100)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Габдеррәшид  Салих  углының кызы Хөсниҗамалны                                      21  яшендә Чар өязе Казаклар иленең  лашманчы  Габделҗәббар                   22  яшендә Мостафа  углына                                         

никахландырылды

Гыйнварның   2 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Габдеррәшид  Салих  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Габделхалик Мостафа  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габбас  Габид    углы имза куйдым, Мөхәммәдсадыйк Ибраһим углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш сум   көмешдин. Хәзере кырык  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделҗәббар  Мостафа  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Хөсниҗамалның       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Габдеррәшид  Салих  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Габдессаттар Гайсә  углының кызы  Бибифатыйманы                                      19  яшендә  шул ук өязнең  Мөндеш иленең  ясашный Баязит 35 яшендә                                  Халид  углына                                         

никахландырылды

Февральнең   6 нчы көнендә

Кыз тарафындин  атасы Габдессаттар Гайсә углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Әсфәндияр  Фәтхулла  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдеррәшид Гадессәлам  углы имза куйдым,   Баязит Сәгыйд  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере утыз сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Баязит  Халид  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Фатыйманың      ризалыгы берлә мин вәли вәкил  булгучы Габдессаттар Гайсә       углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Габделлатиф  Каныш  углының кызы  Фатыйманы                                      18  яшендә Чар өязе Күәм  иленең  лашманчы  Хәсән                 22  яшендә  Нәзир  углына                                         

никахландырылды

Мартның       13 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Габделлатиф  Каныш углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Нәзир  Зөбәер  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Ибраһим  Габдерәхим  углы имза куйдым, Гобәйдулла Гайсә углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле сум көмешдин. Хәзере егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Хәсән Нәзир    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Фатыйманың       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы  Габделлатиф  Каныш углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә   мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең паручик Муса      углы Гаделшаһ кызы Мәгърифәне                                      26  яшендә шул ук өязнең  Бәрәскә иленең  ясашный Габделкәрим                      41 яшендә Гайсә   углына                                        

никахландырылды

Мартның       18 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Гаделшаһ Муса углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Габделкәрим Гайсә углы үзе шул ук мәҗлесдә   хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Баязит  Сәгыйд    углы имза куйдым,  Ибраһим  Гайсә углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма егерме сум   көмешдин. Хәзере ун сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделкәрим Гайсә  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Мәгърифәнең       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы  Гаделшаһ Муса  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Вятка  губернасы Уржум  өязе Шепшеңәр  иленең  ясашный  Мөхәммәдшәриф  мулла Хөсәен углының кызы Хәлимәне                                     19  яшендә Казан губернасы вә  Казан өязе Күшәр  иленең   лашманчы вә һәм шул ук Күшәрдә  указной имам  мулла Гатаулла 39  яшендә мулла Габбас углына                                        

никахландырылды

Апрельнең    10 нчы көнендә

Кыз тарафындин  атасы   Мөхәммәдшәриф  мулла  Хөсәен    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы үзе  хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостафа Нәзир     углы имза куйдым, Әмир Мөхәммәд   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум көмешдин. Хәзере җитмеш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы мулла Гатаулла  мулла  Габбас  углы  имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәлимәнең       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Мөхәммәдшәриф  мулла Хөсәен углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Исхак Нигъмәтулла    углының кызы Шәмсекамәрне                                      19  яшендә шул ук өязнең  Бахтачы иленең  ясашный  Мифтахеддин                   22  яшендә  Габдерәхим  углына                                        

никахландырылды

Апрельнең    10 нчы көнендә

Кыз тарафындин  атасы Исхак Нигъмәтулла углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Габделхәким  Габдерәхим  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Бәхтияр  илендә указной имам мулла Хәсән мулла Мөхәммәдшәриф Хаҗәр углы имза куйдым, Баязит Сәгыйд  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма җитмеш өч  сум   көмешдин. Хәзере кырык  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Мифтахеддин Габдерәхим  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Шәмсекамәрнең        ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Исхак Нигъмәтулла  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Хөсәен  Хәмид  углының кызы Мәликәҗамалны                                      21  яшендә  шул ук өязнең  Мәмсә  иленең  ясашный  Гыйззәтулла                      23  яшендә  Салих  углына                                        

никахландырылды

Майның             8 нче  көнендә

Кыз тарафындин  атасы  Хөсәен  Хәмид  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше  Мөхәммәдгали Салих  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Ибраһим Салих    углы имза куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма җитмеш сум   көмешдин. Хәзере егерме сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Гыйззәтулла Салих  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Мәликәҗамалның       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Хөсәен  Хәмид  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Габдеррәшид  Гайсә  углының кызы Хәбибҗамалны                                      22  яшендә шул ук өязнең  шул ук карьянең Вәлид                       35  яшендә Сәгыйд  углына                                         

никахландырылды

Июньнең         6 нчы көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Гыйльман Габдеррәшид     углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Мөхәммәд Мөнасиб  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд    углы имза куйдым, Гали  Морат  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш сум   көмешдин. Хәзере утыз сум  көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Вәлид  Сәгыйд  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем Хәбибҗамалның       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы Гыйльман Габдеррәшид          углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Масра  илендә мәгыйшәт итүче  ясашный   мулла Хәбибулла мулла Нигъмәтулла углының кызы Бибигыйззелкамалны                                      22  яшендә шул ук өязнең  Күшәр  иленең  лашманчы  мулла Гатаулла                    40  яшендә  мулла  Габбас углына                                        

никахландырылды

Августның     29 нчы көнендә

Кыз тарафындин вәлинең ризалыгы илә Мөхәммәдйосыф  Сәйфеддин  углы   вәкил  булды.  Кияү булгучы  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы үзе шул ук мәҗлесдә  хазыр булып кабул кылды.                   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Байназар  Ишгул    углы имза куйдым, Габбас Галикәй   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум көмешдин. Хәзере кырык  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы   мулла Гатаулла мулла  Габбас   углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз тарафындин кызның      ризалыгы илә мин Мөхәммәдйосыф  Сәйфеддин углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

10

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Бикхан  кызы Бибизөһрәне                                        19  яшендә шул ук өязнең  Иске Мәңгәр иленең  лашманчы  Габдессаттар                   21  яшендә Әхмәр  углына                                        

никахландырылды

Октябрьнең    7 нче көнендә

Кыз тарафындин Исхак Ибраһим   углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Әхмәр Мәүликәй  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габбас  Габид    углы имза куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле биш  сум   көмешдин. Хәзере егерме сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габдессаттар Әхмәр углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кыз тарафындин кызның              ризалыгы берлә мин Исхак Ибраһим   углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

11

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең ясашный Бикмөхәммәд  Исхак  углының кызы Бибигазизәне                                     19  яшендә Чар өязе Күәм  иленең  лашманчы Гайнулла  Хәбибулла углына                      22  яшендә                                             

никахландырылды

Октябрьнең  27 нче көнендә

Кыз тарафындин  атасы Бикмөхәммәд  Исхак  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Фәйзулла  Габид    углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд   углы имза куйдым, Галиәкбәр  Хәсән   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш сум   көмешдин. Хәзере егерме сигез сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Гайнулла  Хәбибулла углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Бибигазизәнең      ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Бикмөхәммәд  Исхак  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

12

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Халид  Сәгыйд  углының кызы  Бибимәфтуханы                                      21  яшендә Чар өязе Күңгәр  иленең  лашманчы Сәйфеддин                   22  яшендә Сәйфелмөлек  углына                                         

никахландырылды

Ноябрьнең   23 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Хәбибулла Халид   углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Сәйфелмөлек  Сәйфулла  углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Ишмәмәт  Ишмөхәммәд    углы имза куйдым, Баязит Сәгыйд   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма җитмеш сум   көмешдин. Хәзере кырык  биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Сәйфеддин  Сәйфелмөлек  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты бертугма карендәшем  Бибимәфтуханың       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы Хәбибулла Халид  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

13

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең ясашный Сөләйман Габделкәрим    углының кызы Бибигайшәне                                      19  яшендә  шул ук авылда мәгыйшәт итүче  Казан мещаны  Мөхәммәдҗан               25 яшендә  Габделгаффар  углына                                        

никахландырылды

Күрсәтелмәгән

Кыз тарафындин    Габдеррәшид Гомәр  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин    Казан мещаны Хәмид Динмөхәммәд   углы вәкил булды.                    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Нигъмәтулла Габделгазиз    углы имза куйдым, Габбас Гобәйдулла углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш сум   көмешдин. Хәзере утыз  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдҗан Габделгаффар      углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  кыз тарафындин кызның              ризалыгы берлә мин вәкил  Габдеррәшид Гомәр углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1854 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.101)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  авылының лашманчы Мөэмин Мәкъсуд  углының кызы  Гайнелнавалны                                      19  яшендә  шул ук өязнең  иске Мәңгәр авылының лашманчы  Фазлулла                  21  яшендә Әхмәдулла углына                                        

никахландырылды

Февральнең 4 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше Гайнулла Мөнасиб    углы вәли вәкил  булды. Вә кияү булгучы Фазлулла Әхмәдулла углы  үзе шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.                                        Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдессаттар Гайсә    углы имза куйдым,  Вәлид  Рафикъ углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  өч сум көмешдин.   Шул ук мәҗлесдә   тәмам булынды

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  авылының лашманчы Мөэмин Мөхәммәд    углының кызы Зөләйханы 35  яшендә Чар өязе Кытаймас авылының  лашманчы  Габдеррәшид  62  яшендә  Әхмәр  углына  никахландырылды

Декабрьнең  15 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше Габделвәли Мөэмин углы вәли вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Габдеррәшид Әхмәр углы үзе шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.  Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит Сәгыйд    углы имза куйдым, Габделхәким  Габдерәхим   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма җиде сум көмешдин. Биш сум көмешдин хәзер. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габдеррәшид Әхмәр  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә карендәшемнең       ризалыгы илә мин вәли  вәкил  булгучы  Габделвәли Мөэмин углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1855 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.103)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Габбас  Габид  углының кызы Бибигазизәне                                      21  яшендә шул ук өязнең Симетбаш  иленең  лашманчы  Мөхәммәдшакир                 22  яшендә Муса  углына                                        

никахландырылды

Гыйнварның 28 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Габбас  Габид       углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Фәтхулла Хәмид углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәдсадыйк  Ибраһим  углы имза куйдым, Хәмид  Динмөхәммәд   углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум  көмешдин. Хәзере илле сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мөхәммәдшакир  Муса углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым Газизәнең       ризалыгы илә мин атасы вәли һәм вәкил Габбас  Габид  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасының  вә Казан өязенең  Күлбаш  иленең   Бәдриҗиһан Хисамеддин кызы никахландырылды                                        18  яшендә шул ук өязнең  Мокшы  иленең  ясашный  Габделхәким                 20  яшендә Габдессәлам  углына                                         

Апрель 18-е

Кыз тарафындин агасы Гаделфәттах мулла Хисамеддин       углы  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Габделгәрәй  Габдессәлам углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Хәмид  Бикбау  углы имза куйдым, Сөләйман Мөхсин    углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма утыз биш  сум  көмешдин. Хәзере ун биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделхәким  Габдессәлам  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты  карендәшем  Бибибәдриҗиһан      ризалыгы берлә мин вәкил булгучы Фәттах мулла Хисамеддин          углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым һәм Иске Тазлар имамы мулла Нәҗмеддин мулла Шәмседдин углының әмере үтенүе буенча

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы   Габделлатиф Каныш углының кызы Бибифатыйманы                                      22  яшендә шул ук өязнең  Иске Кишет авылының     ясашный  Габдессаттар                   35  яшендә Рәсүл    углына                                         

никахландырылды

Июньнең  14 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Габделлатиф Каныш  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше Заһир Таһир  углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдулла  Гайсә   углы имза куйдым, Гаделфәттах Габдессәлам  углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма утыз  сум  көмешдин. Хәзере егерме  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Габдессаттар  Рәсүл  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибифатыйманың       ризалыгы берлә мин вәли вәкил булгучы атасы Габделлатиф Каныш углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Габбас  Габид  углының кызы Бибихәдичәне                                      18  яшендә шул ук өязнең  ясашный  Төхфәтулла Габделкәрим углына 50 яшендә                                            

никахландырылды

Июньнең  22  нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Габбас  Габид  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Фәтхулла  Габделкәрим углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Хәмзә Хәмид  углы имза куйдым, Бикчәнтәй Габделкәрим углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма җитмеш биш сум  көмешдин. Мәҗмугы шул ук мәҗлесдә тәмам ошбу тәмамлыгының раслыгына кызым Бибихәдичәнең ризалыгы берлә мин атасы Габбас  Габид углы имза куйдым вә һәм ошбу тәмамлыгының раслыгына мин кияү булгучы Төхфәтулла Габделкәрим углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы   Рәхим Мостай углының кызы Бибифатиханы                                      22  яшендә шул ук өязнең шул ук карьянең   лашманчы Сабит Минкәй углына                  45  яшендә                                             

никахландырылды

Сентябрьнең 15 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше Мөхәммәдҗан   Мостай  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү  булгучы  Сабит Минкәй углы үзе шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.                                         Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Габдессаттар  Гайсә углы имза куйдым, Гали Хөсәен углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма  ун биш сум  көмешдин. Хәзере өч сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Сабит Минкәй  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем    Бибифатиханың    ризалыгы илә мин   вәкил булгучы Мөхәммәдҗан   Мостай  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Мортаза Исхак  углының кызы Бибихөсниҗамалны                                      17  яшендә шул ук өязнең  шул ук карьянең  род(овой) дворян Тимергали                  20  яшендә Морадшаһ  углына                                        

никахландырылды

Октябрьнең тугызында

Кыз тарафындин карендәше Габделхалик Мохтар  углы  мәзкүрә Бибихөсниҗамалның ризалыгы вә һәм  вәли Хөсәен Ибраһим  углының әмере берлә  вәкил булды. Вә кияү тарафындин атасы  Морадшаһ  Муса  углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мостай  Габдессәлам  углы имза куйдым, Хәбибулла Халид   углы имза куйдым, Гаделфәттах Габдессәлам углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле  сум  көмешдин. Хәзере утыз  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Тимергали Морадшаһ  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Хөсниҗамалның      ризалыгы берлә мин вәкил булгучы  Габделхалик Мохтар  углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Бикбау Шәфи углының кызы Мәхүбҗамалны                                      21  яшендә шул ук өязнең  шул ук карьянең  лашманчы Габделвәли                 23 яшендә  Габденнасыйр  углына                                        

никахландырылды

Октябрьнең 15 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше        Габделхалик  Бикбау углы вәкил  булды.   Кияү булгучы Габделвәли  үзе шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.                                         Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гаделфәттах Габдессәлам  углы имза куйдым, Габделхалик Насыйр углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма утыз тәнкә. Хәзере ун биш тәнкә. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Габделвәли Насыйр    углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем Мәхүбҗамалның ризалыгы берлә мин вәкил булгучы Габделхалик  Бикбау углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Габденнасыйр  Каныш    углының кызы Зөһрәне 21 яшендә                                  шул ук өязнең шул ук карьянең     лашманчы  Госман                  23  яшендә  Сәйфелмөлек  углына                                         

никахландырылды

Декабрьнең  19 нчы көнендә

Кыз тарафындин тугма карендәше  Габделхалик  Насыйр     углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше  Гомәр Сәйфелмөлек углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гали  Шәриф  углы имза куйдым, Габделвәли  Бикбау углы имза куйдым, Габдеррәшид Салих углы имза куйдым

Мәһәр мәсәмма илле тәнкә. Хәзере егерме биш. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Госман  Сәйфелмөлек  углы имза куйдым  һәм мәзкүрә шарты карендәшем Зөһрәнең       ризалыгы илә мин   вәкил  булгучы  Габделхалик  Насыйр       углы имза куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Гатаулла мулла  Габбас  углы  никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Габдеррәшид углы князь Яушев кулым куйдым

1856 г. метрическая книга не сохранилась.

1857 г. метрическая книга не сохранилась.

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1858 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.106)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Идрис Ильяс углының кызы Бибимаһитапны   19  яшендә шул ук өязнең Әлдермеш  иленең  ясашный  Әхмәдҗан Муса углына 32  яшендә никахландырылды

Гыйнварның 9 нчы көнендә

Кыз тарафындин Мөхәррәм Мортаза углы вәлинең рөхсәте илән вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Мостафа Муса углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Вәлид Сәгыйд углы тамгам салдым , Бикмөхәммәд  Биктимер  углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере утыз  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәдҗан Муса  углы тамгам салдым   һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә Бибимаһитап  Идрис кызының  ризалыгы илән мин вәкил булгучы  Мөхәррәм  Мортаза углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

2

Казан губернасы Чар өязе Үртәм иленең ясашный Сәйфеддин Йосыф углының кызы Хәбибҗамалны 25 яшендә Тубыл губернасы Тубыл өязе  Чулхук    Мөхәммәдгалим 25 яшендә  Габдеррафикъ углына никахландырылды

Гыйнварның 9 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Сәйфеддин Йосыф  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  мулла Габделбарый мулла Габбас углы (прим. Яушев, ахун Тобольской губернии) вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Баязит  Сәгыйд углы  кулым куйдым, Галиулла  Морад  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз кырык ике сум сиксән биш тиен көмешдин. Хәзере туксан биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә   сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Мөхәммәдгалим Габдеррафикъ углы   кулым куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәбибҗамалның ризалыгы илән мин вәли вәкил булгучы атасы  Сәйфеддин Йосыф  углы кулым куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Баязит  Сәгыйд  углының кызы Шәмсебануны  22  яшендә  Казан мещаны  Гарәфеддин Әбелфаварис  углына                          45  яшендә  никахландырылды

Июньнең     27 нче көнендә

Кыз тарафындин Габбас  Габид       углы вәкил булды. Вә кияү тарафындин кияү булгучы Гарәфеддин Әбелфаварис углы шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Исмәгыйль Хөсәен углы кулым куйдым, Мөхәммәдзакир Исмәгыйль углы кулым куйдым

Күрсәтелмәгән

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Юртыш иленең ясашный Сәедкол Салих углының кызы Бибилатифаны                                      35 яшендә шул ук Казан өязе Урта Аты  иленең  ясашный  Сираҗеддин                30 яшендә Сәйфеддин углына                                          

никахландырылды

Июльнең     18 нче көнендә

 Кыз тарафындин бертугма карендәше Сабит Сәедкол  углы вәкил булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Шәрәфеддин Сәйфеддин вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл  Мөхәммәдсадыйк  Вәлид  углы кулым куйдым, Габделхалик Мохтар углы кулым куйдым, Мөхәррәм Корбангали углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма илле җиде сум     көмешдин. Хәзере егерме биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Сираҗеддин Сәйфеддин  углы   кулым куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Бибилатифа Сәедкол кызының          ризалыгы илән мин вәли вәкил булгучы Сабит Сәедкол       углы кулым куйдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Мәрҗән иленең ясашный  Мозаффар Сәгыйд углының кызы Бибимәхфүзәне                                     18  яшендә шул ук өязнең  Күшәр  иленең  лашманчы Шәфи Хөсәен  углына   23  яшендә                                           

никахландырылды

Июльнең     25 нче көнендә

 Кыз тарафындин  атасы Мозаффар Сәгыйд  углы вәли вәкил булды. Вә кияү тарафындин  атасы Хөсәен  Хәмид  углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Галиулла  Морад    углы кулым куйдым, Тимергали Баязит   углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма  кырык өч сум  көмешдин. Хәзере егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Шәфи Хөсәен  углы  кулым куйдым   һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибимәхфүзәнең            ризалыгы илән мин вәли вәкил булгучы атасы  Мозаффар Сәгыйд  углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Бикҗан  Баязит  углының кызы Бибизөбәйдәне                                      35  яшендә Чар  өязе Иске Куллар  иленең  лашманчы  Гайнулла  Халид углына 38  яшендә                                            

никахландырылды

Августның әүвәл көнендә

Кыз тарафындин Габделкадыйр  Габденнасыйр         углы вәлинең  әмре  берлән вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Гайнулла Халид углы шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.  Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәдсадыйк Вәлид  углы кулым куйдым һәм Габделлатиф Каныш  углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма ун биш  сум  көмешдин. Хәзере  биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Гайнулла Халид  углы  тамгам салдым  һәм мәзкүрә шарты   Бибизөбәйдәнең            ризалыгы илән мин  вәкил булгучы Габделкадыйр  Габденнасыйр            углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Хәбибулла Баязит углының кызы Гайниҗамалны                                      30  яшендә шул ук өязнең  Яңа Кишет  иленең лашманчы  Әхмәд  Габид углына 50  яшендә                                            

никахландырылды

Августның     3 нче көнендә

Кыз тарафындин  Бикчәнтәй Мөшлим углы вәли  вәкил  булды. Вә кияү булгучы Әхмәд Габид углы шул ук мәҗлесдә  үзе хазыр булып кабул кылды.                                               Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Вәли  Мөэмин углы тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма утыз   сум көмешдин. Хәзере  егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәд Габид  углы  кулым куйдым вә  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә  Гайниҗамал Хәбибулла кызының             ризалыгы илән мин  вәкил булгучы   Бикчәнтәй Мөшлим           углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ  мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы  Исмәгыйль Хөсәен                 углының кызы Бибигазизәне                                     18  яшендә шул ук өязнең шул ук  илнең  лашманчы    Мөхәммәдгалим углына 21  яшендә Габид  углына                                        

никахландырылды

Сентябрьнең  6 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Исмәгыйль Хөсәен углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Хәбибулла  Халид углы вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Гали Хөсәен углы  кулым куйдым, Вәлид  Сәгыйд    углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма илле  сум көмешдин. Хәзере унбиш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Мөхәммәдгалим  Габид  углы тамгам салдым вә  һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибигазизәнең                ризалыгы илән мин вәли вәкил булгучы атасы Исмәгыйль Хөсәен углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла   мулла  Галибшаһ Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Сәйфулла Үтәгән   углының кызы Хәбибҗамалны                                        22  яшендә шул ук өязнең  шул ук  илнең  лашманчы  Хуҗаәхмәд                   28  яшендә  Халид  углына                                            

никахландырылды

Ноябрьнең    7 нче көнендә

Кыз тарафындин карендәше Мәлик Сәйфулла  углы вәли вәкил булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше  Хәбибулла  Халид углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Кәрим Йагкуб углы тамгам салдым, Мөхәммәдҗан  Габделхәким  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма  илле сигез  сум көмешдин. Хәзере  кырык  биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы Хуҗаәхмәд Халид  углы  тамгам салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты  карендәшем  Хәбибҗамал  Сәйфулла  кызының             ризалыгы илән мин  вәкил булгучы  Мәлик  Сәйфулла             углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла   Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

10

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Гали Хөсәен углының кызы Мәхбүбкамалны                                      21  яшендә шул ук Казан өязе Яңа Кенәр  иленең  лашманчы  Зыяддин  углына    20  яшендә Габденнаср  углына                                        

никахландырылды

Декабрьнең  15 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Гали Хөсәен  углы вәли вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Садыйк  Габденнаср  углы вәли вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл мулла  Мөхәммәдзакир мулла Сәмигулла   углы кулым куйдым, Садыйк  Вәлид  углы  тамгам куйдым

Мәһәр мәсәмма дүрт йөз сум бакырдан. Хазере  шул ук мәҗлесдә   тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

11

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең лашманчы Идрис Ильяс углының кызы Бибинәфисәне                                      18  яшендә шул ук Казан өязе шул ук  Күшәр  иленең  лашманчы  Әхмәдшаһ                     24  яшендә  Габдеррәшид   углына  никахландырылды

Декабрьнең  26 нчы көнендә

Кыз тарафындин Мөхәррәм Мортаза  углы   вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма карендәше Мөхәммәдҗан Габдеррәшид углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Мөхәммәдҗан мулла Габбас   углы кулым куйдым, Сөләйман Гобәйдулла  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма илле сигез  сум көмешдин. Хәзере  егерме  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып мин кияү булгучы Әхмәдшаһ  Габдеррәшид   углы  кулым куйдым вә  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә Бибинәфисә  Идрис   кызының             ризалыгы илән   мин вәкил булгучы Мөхәррәм  Мортаза                углы тамгам салдым

Казан өязе Күшәр авылында    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ   мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма имза  куйдым

Казан өязе Күшәр авылында мәсҗед җамигда указной имам Галибшаһ  мулла Гатаулла углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1859 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.109)

кенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы  Гали Шәрәп  углының кызы Бибифатыйманы                                     18  яшендә шул ук өязнең  Яңа Кишет  иленең  лашманчы  Мөхәммәдшәриф Баязит  углының углы Садреддингә     22  яшендә                                           

никахландырылды

Гыйнварның  19 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы  Гали Шәрәп  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Мөхәммәдшәриф Баязит углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Яңа Кишет иленең указной имам мулла Таҗеддин мулла Сәйфеддин  углы  кулым куйдым, Ибраһим Мостафа  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум  кәгазьдин. Хаәере җитмеш биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин  вәли һәм вәкил булгучы атасы Мөхәммәдшәриф Баязит  углы тамгам салдым   вә һәм мәзкүрә шарты кызым Бибифатыйманың          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы Гали Шәрәп  углы кулым куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Бикбау Шәфи  углының кызы  Хәбибҗамалны                                    29  яшендә шул ук өязнең шул ук  илнең  парутчик Муса углының углы Морадшаһ    углы  Тимергалигә                     21  яшендә                                           

никахландырылды

Гыйнварның  3 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Бикбау Шәфи  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  атасы Морадшаһ парутчик  Муса  углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Галиулла Морад  углы кулым куйдым, Ибраһим Гайсә углы тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма  өч йөз сум  кәгазьдин. Хәзере алтмыш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин  вәли һәм вәкил булгучы атасы Морадшаһ парутчик  Муса      углы  кулым  куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты кызым  Хәбибҗамалның          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы  Бикбау  Шәфи  углы кулым куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Габбас  Габид углының кызы Бибифатыйманы                                     22  яшендә шул ук өязнең  Симетбаш  иленең  лашманчы  Габдессаттар Габделваһап   углының углы  Мөхәммәдигә        24  яшендә                                           

никахландырылды

Февральнең  6 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Габбас  Габид  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Габдессаттар Габделваһап  углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл Казан өязе Симетбаш илендә указной имам мулла Камаледдин мулла Искәндәр     углы кулым куйдым,  Мөхәммәдҗан  мулла Габбас углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз сум көмешдин. Хазер бары шул ук мәҗлесдә  тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Мортаза  Исхак  углының кызы Хөсниҗамалны                                     20  яшендә шул ук өязнең  шул ук  илнең  Гаделшаһ парутчик  Муса    парутчик  углы  Галиәсгаргә                   21  яшендә  никахландырылды

Мартның  12 нче көнендә

Кыз тарафындин Мохтар  Мөэмин      углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  бертугма карендәше Гыйсамеддин Гаделша  углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре әүвәл   Вәли  Мөэмин     углы  тамгам  салдым, Габделфаттах Габдессәлам углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма кырык  сум  көмешдин. Хәзере егерме  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү тарафындин  вәкил булгучы Гыйсамеддин Гаделша  углы тамгам  салдым     вә  һәм  мәзкүрә шарты карендәшем Хөсниҗамал  Мортаза  кызының            ризалыгы илән мин вәли  һәм вәкил булгучы  Мохтар  Мөэмин  углы тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

5

Казан губернасы  Чар  өязе  Ары  авылының  лашманчы  Фәйзулла  Җапи углының кызы Бибигайшәне                                     21  яшендә шул ук губерна  Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы  Мөхәммәдгали  Зөбәер  углына         24  яшендә                                           

никахландырылды

Апрельнең  24 нче көнендә

Кыз тарафындин Шаһи Фәйзулла        углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  бертугма агасы  Мөхәммәдшакир  Зөбәер  углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Сөләйман  Габдессәлам  углы  тамгам  салдым, Мөхәммәдшаһ  Хәмид  углы  тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма  илле  сум  көмешдин. Хәзере егерме биш сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү тарафындин  вәкил булгучы Мөхәммәдшакир  Зөбәер  углы тамгам  салдым   вә  һәм  мәзкүрә шарты  бертугма карендәшем  Бибигайшә  Фәйзулла  кызының            ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы   Шаһи  Фәйзулла  углы тамгам  салдым

Чар  өязе Ары илендә      указной имам  мулла Мөхәммәдгали Исмәгыйль углының әмере буенча Казан өязе Күшәр илендә  мәсҗед җамигда указной имам мулла Габбас мулла Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Нигъмәтулла Гобәйдулла углының кызы Бибимәфтуханы                                     24  яшендә Чар өязе  Яңа Шашы  иленең  лашманчы Әхмәдҗан                  22  яшендә  Ишморад  углына                                                                                               

никахландырылды

Июльнең             2 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Нигъмәтулла Гобәйдулла  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин    карендәше Гыйлаҗеддин Баязит углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габдеррәшид Салих   углы  тамгам  салдым, Фәтхулла Бикбау  углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма  утыз  сум көмешдин. Хәзере ун сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү тарафындин  вәкил булгучы Гыйлаҗеддин Баязит   углы тамгам  салдым     вә  һәм  мәзкүрә шарты кызым  Бибимәфтуханың               ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы  атасы  Нигъмәтулла Гобәйдулла  углы тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы  Бикбау Шәфи углының кызы  Мәхүбҗамалны                                   25  яшендә шул ук Казан өязе  Симетбаш иленең  лашманчы Баһаведдин                   24  яшендә  Муса углына                                           

никахландырылды

Июльнең             5 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Бикбау Шәфи  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  кияү булгучы Баһаведдин  Муса  углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Галиулла Морад     углы  кулым куйдым, Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф углы  тамгам куйдым

Мәһәр мәсәмма егерме биш  сум  көмешдин. Хәзере унбер  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү булгучы    Баһаведдин  Муса  углы тамгам  салдым  вә  һәм  мәзкүрә шарты кызым  Мәхүбҗамалның            ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы Бикбау  Шәфи    углы тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Гобәйдулла  Гайсә углының кызы Бибигыйззелнисаны                                     22  яшендә шул ук өязнең шул ук  илнең  лашманчы  Габделҗәббар             22  яшендә  Габделлатиф углына                                          

никахландырылды

Октябрьнең  14 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Гобәйдулла  Гайсә углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафыннан атасы Габделлатиф Каныш  углы вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габделкадыйр Габденнаср  углы  тамгам  салдым, Габделхалик  Мохтар  углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере утыз сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү тарафындин вәли һәм вәкил булгучы Габделлатиф Каныш  углы тамгам  салдым     вә  һәм  мәзкүрә шарты кызым  Бибигыйззелнисаның          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы Гобәйдулла  Гайсә    углы тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  ясашный Сөләйман  Кәрим углының кызы Бибигафифәне                                     20  яшендә  Чар өязе Җилгелде  иленең  ясашный  Сираҗеддин           24  яшендә  Фәхреддин углына                                          

никахландырылды

Ноябрьнең  2 нче көнендә

Кыз тарафындин бертугма карендәше  Ногман  Сөләйман  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Фәхреддин Мөсәгыйд  углы вәли  һәм  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  шул ук Җильгелде  илендә  указной имам мулла Әхмәдҗан мулла Сәгъдеддин углы  кулым  куйдым, Казан өязе Ашыт иленең  Габделмәннан Габделахун  углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма кырык  сум  көмешдин. Хәзере егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып кияү тарафындин  вәли һәм вәкил булгучы  атасы  Фәхреддин Мөсәгыйд  углы тамгам  салдым  вә  һәм  мәзкүрә шарты карендәшем  Бибигафифә   Сөләйман  кызының            ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы Ногман  Сөләйман  углы  кулым куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

10

Казан губернасы  вә Казан өязе Чуваш  Иленең  ясашный  Мәһди Ислам  углының  кызы  Шәрифҗамалны                                     22  яшендә  Казан  өязе Кшкар  иленең             24  яшендә  Сәйфеддин углына                                          

никахландырылды

Ноябрьнең  2 нче көнендә

Кыз тарафындин         Казан өязе Күшәр иленең  Хәмид  Муса  углы   вәкил  булды. Вә кияү тарафындин    карендәше Корбангали  Мөшлим  углы вәкил һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы  кулым  куйдым, Сөләйман Гобәйдулла углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма утыз  сум  көмешдин. Хазер барсы  шул ук мәҗлесдә  тәмам булынды   

Казан  өязе Чуваш  Илендә      указной имам  мулла Габделвәли  мулла Мөхәммәдрәхим  углының әмере илән Казан өязе Күшәр илендә   мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

11

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  лашманчы Салих  Вәлид углының кызы Бибигазизәне                                     21  яшендә шул ук өязнең  шул ук  илнең  лашманчы  Гали  27  яшендә Габдессаттар  углына                                           

никахландырылды

Декабрьнең  10 нчы көнендә

Кыз тарафындин мәзкүрәнең бертугма карендәше Бәйрәмгали  Салих  углының  әмере  илән  Сәйфеддин Йосыф  углы   вәкил  булды. Вә кияү тарафындин    карендәше Тимергали Халид  углы вәкил һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Гыйльман  Габдеррәшид углы  кулым куйдым, Әхмәдҗан Ибраһим  углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма кырык  сум  көмешдин.  Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  мин  кияү тарафындин вәли  һәм  вәкил булгучы  Тимергали Халид    углы  кулым куйдым     вә һәм мәзкүрә шарты  мәзкүрә карендәшем  Бибигазизә  Салих    кызының            ризалыгы илән мин   вәкил  булгучы  Сәйфеддин Йосыф     углы  кулым  куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

Казан өязе Күшәр илендә мәсҗед җамигда указной имам Галибшаһ  мулла Гатаулла углы

кулым куйдым

1860 г. метрическая книга не сохранилась.

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1861 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.112)

 Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Хөсәен  Хәмид  углының кызы Мәхүбкамалны                                     19  яшендә шул ук Казан өязе Симетбаш  иленең  лашманчы  Баһаведдин         26  яшендә  Муса углына                                         

никахландырылды

Гыйнварның  15 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Хөсәен  Хәмид  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Әмир  Нәзир  углы   вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мөхәммәдҗан Йосыф углы  кулым куйдым, Тимергали  Халид  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум  кәгазьдин. Хәзер  сиксән  биш сум  кәгазьдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин  вәкил булгучы Әмир  Нәзир  углы кулым куйдым   вә һәм мәзкүрә шарты кызым  Мәхүбкамалның          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы   Хөсәен  Хәмид  углы кулым куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Мөхәммәдрәхим Мостай  углының кызы  Бибифатиханы                                     25  яшендә шул ук Казан өязе  Ташкичү  иленең  Фәхреддин                    35  яшендә  Баһаведдин  углына                                          

никахландырылды

Гыйнварның  27  нче көнендә

Хатын тарафындин  карендәше Габделлатиф Әбүбәкер  углы   вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  кияү булгучы Фәхреддин Баһаведдин   углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Халид Минкәй углы  тамгам салдым, Чар өязе Түбән Шашы  иленең Госман Габдулла   углы тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма унбиш сум  көмешдин. Хәзере  ун сум көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  мин кияү   булгучы Фәхреддин Баһаведдин  углы  тамгам  салдым   вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Бибифатиханың          ризалыгы илән мин   вәкил булгучы  Габделлатиф Әбүбәкер  углы   тамгамны  салдым    

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Габдессәлам  Җапи углының  кызы Шәмсебануны                                     45  яшендә шул ук   өязнең  Иске Мәңгәр  иленең  зирагатьче Салих  Хәмид  углына            45  яшендә                                            

никахландырылды

Февральнең  әүвәлендә

Хатын тарафындин углы  Әхмәдҗан Муса      углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  кияү булгучы  Салих  Хәмид углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Гомәр Сәйфелмөлек углы  тамгам салдым, Әхмәдҗан  Хәмид   углы тамгамны  салдым

Мәһәр мәсәмма унбиш  сум  көмешдин. Хәзере  ун сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  мин кияү булгучы  Салих  Хәмид  углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты анам   Шәмсебануның          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы  Әхмәдҗан Муса  углы  тамгамны салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  офицерски дети  Гаделша  Муса    углының кызы Бибигайшәне 19  яшендә шул ук Казан өязе Олуг Әтнә  иленең  зирагатьче  Камаледдин  углы  Габденнасрга 19 яшендә   никахландырылды

Февральнең  әүвәлендә

Кыз тарафындин  бертугма карендәше Галиәсгәр Гаделша  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Камаледдин Гобәйдулла  углы вәли һәм  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Казанда земский судта заседатель Төхфәтулла  Хәбибулла углы  кулым куйдым, Хәсән Мөслим   углы  тамга салдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум  кәгазьдин. Хәзер  җитмеш  сум  кәгазьдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин атасы  Камаледдин Гобәйдулла  углы кулым  куйдым   вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Бибигайшәнең          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы  Галиәсгәр Гаделша  углы  тамга салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче   Фәтхулла  Баязит углының кызы Хамсәнәне                                     22  яшендә  Казан губернасы Чар өязе  Кытаймас  иленең Габделҗәббар  Габделмәннаф углының углы  Габдессаттарга         21  яшендә  никахландырылды

Февральнең өчендә

Кыз тарафындин карендәше  Галимҗан  Хәбибулла  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Габделҗәббар  Габделмәннаф    углы  вәли һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Ибраһим Бикчәнтәй  углы  тамгам салдым, Мөхәммәдсадыйк  Мөхсин  углы   тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум  кәгазьдин. Хәзере йөз илле  сум  кәгазьдин . Калганын мәзкүрә  сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин  атасы Габделҗәббар  Габделмәннаф углы тамгам салдым вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Хамсәнәнең   ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы  Галимҗан  Хәбибулла  углы  тамгам салдым   

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче   Идрис Ильяс  углының кызы

Маһитапны                                     21  яшендә     Чар өязе  Ары иленең  Фәйзулла  углы  Габделгаффарга         33  яшендә                                           

никахландырылды

Февральнең 24 нче көнендә

Кыз тарафындин Мөхәммәдҗан мулла Габбас   углы  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  карендәше  Заһидулла  Фәйзулла углы    вәкил  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Хәбибулла  Фәйзулла  углы  тамгам салдым, Фәхреддин  Муса   углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмма унбиш  сум  көмешдин. Хәзере  унбер  сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  мин кияү тарафыннан  вәкил булгучы  Заһидулла  Фәйзулла  углы тамгам салдым   һәм мәзкүрә  Маһитапның           ризалыгы илән мин   вәкил булгучы  Мөхәммәдҗан мулла Габбас углы  кулым куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Мөхсин  Ишмөхәммәд  углының кызы

Гайнелхәятне                                     35  яшендә  Казан губернасы Чар өязе  Түбән  Шашы  иленең  Таҗеддин            55  яшендә  Биккинә  углына                                        

никахландырылды

Майның алтысында

Хатын тарафындин бертугма карендәше Йосыф  Мөхсин  углы  вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Таҗеддин Биккинә углы шул ук  мәҗлесдә   кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Хәмид  Ишмөхәммәд    углы  тамгам салдым, Мөхәммәдшаһи   Мөхәммәдшәриф  углы  кулым  куйдым, Галиулла Гайнулла  углы тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма  җиде  сум  кәгазьдин.   Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  кияү булгучы  Таҗеддин  Биккинә   углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Гайнелхәят Мөхсин кызының        ризалыгы илән мин   вәкил булгучы Йосыф  Мөхсин  углы  тамгамны салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

8

Вятка губернасы Малмыж  өязе  Шепшеңәр иленең  ясашный  Мөхәммәдшәриф  Хөсәен  углының кызы

Бибигарифәне                                     18  яшендә  Вятка губернасы  Уржум өязе  Бәрәңге  иленең  Мөхәммәдҗан           21  яшендә мулла  Мөхәммәдсадыйк  углына                                         

никахландырылды

Майның    15 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Мөхәммәдшәриф  Хөсәен углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  мулла Шәрәфеддин  мулла  Ибраһим углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габбас  Габид  углы  тамгам салдым, Мөхәммәдҗан мулла Габбас       углы кулым куйдым, Нигъмәтулла  Габделгазиз углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма йөз  сум  көмешдин. Хәзере  җитмеш  сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  кияү  тарафындин  вәкил мулла Шәрәфеддин  мулла  Ибраһим углы кулым куйдым  вә һәм мәзкүрә шарты  кызым  Бибигарифәнең         ризалыгы илән мин атасы Мөхәммәдшәриф  Хөсәен  углы  кулым куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче   Мөэмин  Мөхәммәд углының кызы

Хәбибәне                                     30  яшендә  шул ук өязнең  Иске Кишет  иленең  Мөхәммәдҗан         25  яшендә Габделлатиф  углына                                          

никахландырылды

Майның унбишендә

Хатын тарафындин карендәше  Вәли  Мөэмин  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  карендәше  Габид  Фәез  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Хәбибулла  Халид  углы  тамгам салдым, Ногман Сөләйман   углы   кулым  куйдым, Габделкәрим  Йагкуб  углы  тамгам салдым

Мәһәр мәсәмме йөз  илле сум кәгазьдин. Хәзере  җитмеш  сум кәгазьдин. Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып  кияү  тарафындин  вәкил Габид  Фәез  углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем   Хәбибә  Мөэмин  кызының          ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы  Вәли  Мөэмин  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

10

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Габделкәрим  Йагкуб углының кызы

Бибифатиханы                                     19  яшендә  шул ук өяздә  Иске  Мәңгәр  иленең  зирагатьче  Әхмәд  Әбүбәкер  углына         35  яшендә                                            

никахландырылды

Июньнең  уналтысында

Кыз тарафындин атасы Габделкәрим  Йагкуб углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин карендәше  Мөхәммәдгали  Әбүбәкер  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Морадшаһ  Муса парутчик  углы  кулым  куйдым, Вәли  Мөэмин        углы  тамгам  салдым, Сабит  Габид  углы  тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум кәгазьдин.  Хазер  бары  шул ук мәҗлесдә  тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

11

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Габделлатиф  Каныш  углының кызы

Бибилатифаны                                     19  яшендә  шул ук өязе  Чуваш   Иленең  зирагатьче  Ибраһим  Биккол  углына  22 яшендә                                            

никахландырылды

Июньнең  егерме сигезендә

Кыз тарафындин атасы Габделлатиф  Каныш  углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы     Бикколислам Әгъделислам углы  вәли  һәм вәкил  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Габделхалик  Мохтар  углы  кулым  куйдым, Габделкадыйр  Габденнаср          углы  тамгамны  салдым, Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы кулым  куйдым

Мәһәр мәсәмма илле  сум  көмешдин. Хәзере егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  тарафындин атасы  Бикколислам Әгъделислам углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибилатифаның              ризалыгы илән мин атасы  Габделлатиф  Каныш  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

12

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Нури Мөнасиб  углының кызы

Хөсникамалны                                     19  яшендә  Чар  өязе Күәм  иленең  зирагатьче  Баһаведдин                  22  яшендә  Габдулла                                               углына                                                      

никахландырылды

Июньнең  егерме тугызында

Кыз тарафындин карендәше  Әхмәдҗан Нури углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Мөхәммәдрәхим  Сәгыйд   углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мифтахеддин Бикчәнтәй  углы  тамгам салдым, Галимҗан  Хәбибулла           углы  тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум кәгазьдин. Хәзере йөз сум  кәгазьдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  тарафындин  вәкил Мөхәммәдрәхим  Сәгыйд  углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем   Хөсникамалның              ризалыгы илән мин вәкил һәм вәли булгучы Әхмәдҗан Нури  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

13

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Сөләйман  Габдерәхим  углының кызы

Бибигайшәне                                     26  яшендә  шул ук Казан өязе  Орнашбаш  иленең  зирагатьче Бикмөхәммәд               35  яшендә                                             Сабит  углына                                                      

никахландырылды

Июльнең  егерме берендә

Кыз тарафындин карендәше Ногман Сөләйман углы  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Шәмседдин  Сәйфеддин углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габбас  Габид  углы  кулым  куйдым, Нигъмәтулла Габделгазиз углы кулым куйдым  

Мәһәр мәсәмма алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере егерме биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  тарафындин вәкил булгучы  Шәмседдин  Сәйфеддин  углы кулым куйдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем     Бибигайшәнең              ризалыгы илән мин вәкил һәм вәли булгучы  Ногман Сөләйман  углы  кулым  куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

14

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Мөхсин Ишмөхәммәд   углының кызы

Гайнелхәятне                                     35  яшендә  шул ук    илнең  зирагатьче Йосыф  Хәмид  углына                             37  яшендә                                            

никахландырылды

Июльнең           30 нчы көнендә

Хатын тарафындин карендәше  Мөхәммәдсадыйк Мөхсин углы вәкил  булды. Вә кияү булгучы  Йосыф  Хәмид  углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып  кабул кылды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гобәйдулла  Габдеррәшид    углы  кулым  куйдым,  Шаһиәхмәд  Бикмөхәммәд        углы тамгам  салдым

Мәһәр мәсәме ун биш  сум  көмешдин. Хазере  биш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  булгучы Йосыф  Хәмид  углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем Гайнелхәятнең              ризалыгы илән мин вәкил булгучы  Мөхәммәдсадыйк Мөхсин  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

15

Вятка  губернасы  Малмыж  өязе  Шепшеңәр иленең    зирагатьче Мөхәммәдшәриф  Хөсәен углының кызы

Хәлимәне                                     26  яшендә  шул ук Казан өязе  Әлдермеш  иленең  мулла  Мөхәммәд           30  яшендә мулла  Гобәйдулла углына                                          

никахландырылды

10 нчы август

Хатын тарафындин атасы Мөхәммәдшәриф  Хөсәен  углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  атасы мулла Гобәйдулла  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Нигъмәтулла Габделгазиз    углы  кулым  куйдым,  Мөхәммәдҗан мулла Габбас углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма егерме биш  сум  көмешдин. Хазер бары шул ук мәҗлесдә  тәмам  булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

16

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең Габдеррәшид  Салих   углының кызы

Хөсниҗамалны                                     25  яшендә  шул ук Казан өязе  Юртыш   иленең  зирагатьче  Вәлиулла                      20  яшендә                                             Хәбибулла  углына        

никахландырылды

11 нче октябрьдә

Кыз тарафындин атасы  Габдеррәшид  Салих  углы     вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Хәмид  Муса  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Таршнаның  Габделгаффар  Габделвахид    углы  тамгам  салдым, Шаһиәхмәд  Бикмөхәммәд          углы  тамгам  салдым, Айбаш  иленең  Гайнулла  Габдессәлам  углы  тамгам  салдым

Мәһәр  мәсәмма  йөз  сум  кәгазьдин. Хәзере егерме илле ике сум кәгазьдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  булгучы  Вәлиулла  Хәбибулла углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты кызым  Хөсниҗамалның              ризалыгы илән мин атасы Габдеррәшид  Салих  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

17

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Хәмид  Муса углының кызы

Бибимәхфүзәне                                     19  яшендә  шул ук Казан өязе  Әсән  иленең  Гобәйдулла зирагатьче                    25  яшендә Габдерафикъ углына                                            

никахландырылды

15 нче октябрьдә

Кыз тарафындин атасы Хәмид  Муса  углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү булгучы  Гобәйдулла Габдерафикъ углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып   кабул кылды.     Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Вәлиулла Вәлид     углы  кулым  куйдым, Сираҗеддин  Муса  углы  тамгам  салдым,  Нигъмәтулла Габделгазиз  углы  тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма утыз  сум  көмешдин.  Хазер бары шул ук мәҗлесдә  тәмам  булынды   

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

18

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Мөхсин  Ишмөхәммәд   углының кызы

Бибифатыйманы                                     45  яшендә Чар өязе Кытаймас  иленең  зирагатьче  Габделҗәббар    57  яшендә                                              Мәннаф  углына                                                      

никахландырылды

18 нче декабрьдә

Хатын тарафындин карендәше  Йосыф  Мөхсин             вәкил  булды. Вә кияү булгучы Габделҗәббар  Мәннаф  углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып   кабул кылды.     Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мифтахеддин  Бикчәнтәй  углы  тамгам салдым, Галимҗан  Хәбибулла        углы  тамгам  салдым

Мәһәр мәсәмма  утыз  сум  көмешдин. Хәзере унбиш  сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү  булгучы Габделҗәббар  Мәннаф  углы тамгам салдым  вә һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Бибифатыйманың              ризалыгы илән мин вәкил  булгучы Мөхәммәдйосыф Мөхсин  углы  тамгам  салдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  мулла Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

Казан өязе Күшәр илендә мәсҗед җамигда указной имам Галибшаһ  мулла Гатаулла углы кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1862 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.113)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  Чар өязе Бахтачы иленең  зирагатьче  Хәсән  Ибраһим  углының кызы  Бәйрәмбикә  тол   25  яшендә  Казан  өязе  Күшәр  иленең зирагатьче  Габделфаттах  тол  Габдессәлам  углына                                                           31  яшендә                                            

никахландырылды

Мартның              4 нче  көнендә

Хатын тарафындин атасы Хәсән  Ибраһим     углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин агасы  Мостай  Габдессәлам  углы   вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Габделхалик Габденнаср углы тамгам салдым, Тимершаһ  Хәмид  углы тамгам салдым, Габделҗәббар Габделлатиф углы тамгам салдым, мәзкүр кемсәләрнең кул куя белмәгәнләре сәбәпле мулла Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  илле  сум  кәгазьдин.    Мәзкүрә Бәйрәмбикә                сораганда   бирәчәк булып мин кияү тарафындин Мостай  Габдессәлам  углы  тамгам  салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты   кызым  Бәйрәмбикәнең            ризалыгы илән мин  атасы  Хәсән  Ибраһим  углы кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Ашытбаш  иленең  зирагатьче Гыйззәтулла Гобәйдулла        углының тол кызы Бибигазизәне                                     26  яшендә Казан  өязе Күшәр  иленең зирагатьче тол  Корбангали                    31  яшендә  Мөнасиб углына                                         

никахландырылды

Апрельнең  6 нчы көнендә

Хатын тарафындин Гобәйдулла Габдеррәшид         углы  вәкил  булды. Вә кияү булгучы Корбангали Мөнасиб углы шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Вятка губернасы Малмыж өязе  Шепшеңәр иленең Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым, Казан өязе Таршна иленең  Габделгаффар  Габделвахид  углы тамгам салдым,мәзкүр Шепшеңәр иленең   мулла Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма дүрт сум  көмешдин.    Мәзкүрә  Бибигазизә               сораганда   бирәчәк булып мин кияү булгучы  Корбангали Мөнасиб  углы  тамгам  салдым  вә һәм мәзкүрә шарты  мәзкүрә Бибигазизәнең            ризалыгы илән мин вәкил булгучы Гобәйдулла Габдеррәшид         углы  кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

3

Казан губернасы  Чар өязе Югары Шашы  иленең  зирагатьче  Габдулла Фәтхулла  углының кызы тол Гайниҗамалны                                     35  яшендә Казан өязе Күшәр иленең зирагатьче Корбангали  тол                    31  яшендә  Мөнасиб  углына                                         

никахландырылды

Июльнең     7 нче көнендә

Хатын тарафындин  Зәйнулла Сәйфулла      углы  вәкил  булды. Вә кияү кияү булгучы Корбангали Мөнасиб углы  шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мәлик  Сәйфулла  углы тамгам салдым, Габдулла  Сафиулла  углы тамгам салдым,  мәзкүр кемсәләрнең кул куя белмәгәнләре сәбәпле Гобәйдулла Габдеррәшид  углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  ун  сум  көмешдин. Хәзере биш сум көмешдин.Калганын    мәзкүрә           сораганда  бирәчәк булып  мин кияү булгучы  Корбангали Мөнасиб  углы  тамгам  салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә  Гайниҗамалның            ризалыгы илән мин вәкил булгучы  Зәйнулла Сәйфулла         углы  тамгам салдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Габдессәлам  Мөшлим  углының кызы  Шәмсебануны                                     50  яшендә  Чар өязе Үртәм  иленең зирагатьче  Әхмәдулла                    50  яшендә  Миңлебай  углына                                         

никахландырылды

Августның  3 нче көнендә

Хатын тарафындин бертугма карендәше  Муса Габдессәлам       углы  вәкил  булды. Вә кияү  булгучы  Әхмәдулла  Миңлебай углы  шул ук  мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды.   Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Нигъмәтулла  Гобәйдулла         углы тамгам салдым, Галиәкбәр Ихсан углы тамгам салдым, Динмөхәммәд Исхак  углы тамгам салдым, мәзкүр кемсәләрнең кул куя белмәгәнләре өчен Гобәйдулла Габдеррәшид     углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма егерме  сум  көмешдин. Хәзер  җиде сум көмешдин. Калганын мәзкүрә сораганда       бирәчәк булып мин кияү  булгучы Әхмәдулла  Миңлебай  углы  тамгам  салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты   карендәшем  Шәмсебануның            ризалыгы илән мин вәкил булгучы Муса Габдессәлам            углы тамгам салдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче Фәтхулла Габделгазиз    углының кызы Бибифатыйманы                                     21  яшендә шул ук Казан  өязе Олуг  Әтнә  иленең зирагатьче Габдессаттар  тол                    28  яшендә  Габделхалик  углына                                         

никахландырылды

Августның  26 нчы көнендә

Кыз тарафындин карендәше  Нигъмәтулла  Габделгазиз      углы  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Габделхалик Габделхан  углы вәли һәм  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Әхмәдҗан Әмир        углы кулым куйдым, Габбас Гайсә  углы тамгам салдым, Малмыж өязе Шепшеңәр иленең  Шаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым   

Мәһәр мәсәмма  алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере  илле сум көмешдин. Калганын мәзкүрә                  сораганда бирәчәк булып  кияү тарафындин вәкил атасы Габделхалик Габделхан  углы кулым куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Бибифатыйманың               ризалыгы илән мин вәкил булгучы Нигъмәтулла  Габделгазиз          углы кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Хөсәен Хәмид  углының кызы  Мәхбүбкамалны тол                                     21  яшендә Чар  өязе Түбән Шашы  иленең зирагатьче  Сафагали тол                    25  яшендә Зөбәер  углына                                         

никахландырылды

Ноябрьнең  3 нче көнендә

Хатын тарафындин бертугма карендәше Шаһи Хөсәен углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин бертугма агасы Нигъмәтулла Зөбәер  углы   вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Тимергали Баязит         углы кулым куйдым, Сәйфеддин  Йосыф углы кулым куйдым, Малмыж өязе  Шепшеңәр иленең   мулла Мөхәммәдшәриф мулла Хөсәен углы кулым куйдым    

Мәһәр мәсәмма сиксән  сум  кәгазьдин. Хәзер кырык сум  кәгазьдин. Калганын  мәзкүрә                сораганда  бирәчәк булып  кияү тарафындин вәкил булгучы Нигъмәтулла Зөбәер  углы  кулым  куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты карендәшем  Мәхбүбкамалның                ризалыгы илән мин вәкил булгучы карендәше  Шаһи Хөсәен углы кулым куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

Казан өязе Күшәр илендә мәсҗед җамигда указной имам җамиг хатиб мәгълүм Галибшаһ  мулла Гатаулла углы Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1863 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.115)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Исмәгыйль  Хөсәен    углының кызы Бибизәбирәне                                     20  яшендә шул ук Казан  өязе Олуг  Мәңгәр  иленең зирагатьче  Әхмәдфатих                    24  яшендә  Әхмәдулла  углына                                         

никахландырылды

Февральнең  2 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Исмәгыйль  Хөсәен углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы Әхмәдулла  Ишмөхәммәд    углы вәли  һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Мөхәммәдзакир Исмәгыйль   углы  кулым куйдым, Габделкаюм  Галиулла  углы  кулым куйдым, Малмыж өязе  Шепшеңәр иленең  Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма өч йөз сум  кәгазьдин. Хәзере ике йөз илле  сум  кәгазьдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин вәли һәм  вәкил булгучы атасы  Әхмәдулла  Ишмөхәммәд      углы  тамгам  салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә  кызымның              ризалыгы илән мин вәли һәм вәкил булгучы атасы  Исмәгыйль  Хөсәен  углы кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

2

Вятка губернасы Уржум  өязе  Ләҗбирде иленең  зирагатьче  Исмәгыйль  кызы      Бибихәдичәне                                     19 яшендә   Казан өязе Олуг  Мәңгәр  иленең зирагатьче  Хөснеддин                    20  яшендә  Шәрәфеддин  углына                                         

никахландырылды

Мартның            15 нче көнендә

Кыз тарафындин мулла Төхфәтулла Хәбибулла углы  Яушев мәзкүрәнең  бертугмасы Ибраһим  Исмәгыйль  углының  ризасы  илән вәкил  булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Тимергали Морадшаһ  углы  кулым куйдым, Нигъмәтулла  Габделгазиз  углы тамгам салдым, Малмыж өязе Шепшеңәр иленең Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмае ике йөз сум  кәгазьдин. Хәзере утыз биш  сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин вәли һәм  вәкил булгучы  Шәрәфеддин  Габденнаср  углы  кулым куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә  Бибихәдичә   Исмәгыйль  кызының             ризалыгы илән мин вәкил булгучы Төхфәтулла Хәбибулла углы  Яушев  кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Мөхәммәдсадыйк  Ибраһим  углының кызы Бибимәликәне                                     17  яшендә шул ук    өязнең  Олуг  Мәңгәрнең зирагатьче  Хәсән                   40  яшендә  Гобәйдулла  углына                                         

никахландырылды

Мартның   21 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Мөхәммәдсадыйк  Ибраһим  углы  вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Гобәйдулла  Баязит    углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Югары Шашы илендә имам мулла Баһаведдин Мостафа  углы  кулым куйдым, Чар өязе Кытаймас иленең  Гайнулла  Сафиулла   углы  кулым куйдым, Малмыж өязе Шепшеңәр иленең   Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым, ул ук Күшәрдә Мөхәммәдгалим  Ибраһим углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум  көмешдин. Хәзер   бары шул ук мәҗлесдә мәзкүр шаһидләр хозурында тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Ибраһим  Гайсә    углының кызы Бибизазизәне                                     21  яшендә Чар   өязе  Байлар  Орысында зирагатьче  Мөхәммәдйосыф                     27  яшендә  Корбангали  углына                                         

никахландырылды

Апрельнең           8 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Ибраһим  Гайсә  углы  вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Корбангали  Габид    углы вәли  һәм вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Галиәсгәр  Гаделшаһ  углы  тамгам салдым, Әхмәдшаһ   Габдеррәшид  углы  кулым куйдым, Вәли  Хөсәен углы кулым куйдым, Малмыж өязе Шепшеңәр иленең   Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма  йөз сум  көмешдин. Хәзер бары шул ук мәҗлесдә мәзкүр шаһидләр хозурында тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче  Бикмөхәммәд  Исхак  углының кызы Бибимәлихәне                                     18  яшендә шул ук Казан өязе Таршна  иленең зирагатьче  Габделгаффар                    22  яшендә  Габделвахид  углына                                         

никахландырылды

Майның               19 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Бикмөхәммәд  Исхак  углы  вәли һәм вәкил булды. Вә кияү тарафындин  карендәше  Габделгафур  Габдессәлам      углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гобәйдулла Габдеррәшид  углы  кулым куйдым, Ибраһим  Бикчәнтәй  углы тамгам салдым, Вәли  Хөсәен углы кулым куйдым, Малмыж өязе Шепшеңәр иленең   Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма алтмыш  сум  көмешдин. Хәзере кырык  сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин    вәкил булгучы  Габделгафур  Габдессәлам         углы тамгам  салдым вә һәм мәзкүрә шарты кызым  Бибимәлихәнең            ризалыгы илән мин атасы  Бикмөхәммәд  Исхак углы тамгам  салдым     

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

6

Казан губернасы Чар  өязе  Ары  авылында  зирагатьче  Фәйзулла  Җапи    углының кызы Бибигайшәне                                     22  яшендә шул ук Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче  Мөхәммәдгали                    27  яшендә Зөбәер  углына                                         

никахландырылды

Июльнең            17 нче көнендә

Кыз тарафындин  Габделхалик  Габденнаср  углы   вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  Габделлатиф  Каныш  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Габдеррәшид  Салих углы тамгам салдым, Ногман Сөләйман углы  кулым куйдым, Халид  Мөэмин углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма унбиш  сум  көмешдин. Хәзере биш  сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин    вәкил булгучы  Габделлатиф  Каныш  углы тамгам  салдым  вә һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә Бибигайшәнең            ризалыгы илән мин  Габделхалик  Габденнаср  углы тамгам  салдым     

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче  Вәли  Хөсәен    углының кызы Бибифатыйманы                                     18  яшендә   астраханский второй гильдии купец  Бәйрәмгали                     20  яшендә  Баязит  углына                                          

никахландырылды

Сентябрьнең  9 нчы көнендә

Кыз тарафындин атасы Вәли  Хөсәен  углы  вәли һәм  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Тимергали  Баязит    углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Исмәгыйль  Хөсәен  углы  кулым  куйдым, Мөхәммәдзакир  Исмәгыйль  углы  кулым куйдым,   Югары  Шашы илендә имам  мулла Баһаведдин  Мостафа  углы кулым  куйдым 

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум  көмешдин. Хазер бары шул ук мәҗлесдә мәзкүр шаһидләр хозурында тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

8

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче  Әбүбәкер Мөэмин    углының  кызы Бибимәликәне                                     29  яшендә шул ук Казан  өязе  Олуг  Мәңгәр  илендә зирагатьче Фәйзулла                   35  яшендә Бикбау  углына                                         

никахландырылды

Сентябрьнең 11  нче көнендә

Кыз тарафындин  бертугмасы  Габделлатиф  Әбүбәкер  углы  вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  бертугмасы  Сәйфулла  Бикбау углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мөхәммәдзакир  Исмәгыйль  углы  кулым  куйдым, Мөхәммәдҗан мулла Габбас    углы  кулым куйдым, Исмәгыйль  Хөсәен углы кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма ике йөз сум  көмешдин. Хазер бары шул ук мәҗлесдә мәзкүр шаһидләр хозурында тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Сәгыйд  Мөслим      углының кызы Шәмсеҗамалны                                    55  яшендә шул ук Казан  өязендә Күшәр  иленең зирагатьче  Мөхәммәдҗан                   40  яшендә  Йосыф  углына                                          

никахландырылды

Ноябрьнең  30 нчы көнендә

Хатын тарафындин Галиулла  Морад     углы  вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Мөхәммәдҗан  Йосыф  углы  шул ук мәҗлесдә хазыр булып кабул кылды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мөхәммәдгали  Габдессаттар   углы  тамгамны салдым, Әхмәдҗан  Ибраһим  углы  тамгам  салдым,мәзкүр кемсәләрнең  кул  куя белмәгәнләре өчен Гобәйдулла  Габдеррәшид  углы кулым куйдым, Казан өязе  Күшәр илендә указной мөэәзин Мөхәммәдшаһи Мөхәммәдшәриф  углы  кулым куйдым

Мәһәр мәсәмма ун  сум  көмешдин. Хәзере биш сум  көмешдин . Калганын мәзкүрә                сораганда   бирәчәк булып кияү  булгучы   Мөхәммәдҗан  Йосыф  углы кулым  куйдым  вә һәм мәзкүрә шарты мәзкүрә карендәшем  Шәмсеҗамал Сәгыйд кызының            ризалыгы илән мин вәкил булгучы        Галиулла  Морад  углы  кулым  куйдым

Казан өязе Күшәр илендә    мәсҗед җамигда указной имам  җамиг  хатиб мәгълүм Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы Яушев  никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

Казан өязе Күшәр илендә мәсҗед җамигда указной имам җамиг хатиб мәгълүм Галибшаһ  мулла Гатаулла углы Яушев кулым куйдым

Метрическая книга записей о бракосочетании д.Кошар Казанского уезда Казанской губернии за 1864 год

 (Центральный государственный архив Республики Башкортостан. Ф.И-295 Оп.9 Д.116)

Икенче җәүзә әүвәлге фасыл никах улан кемсәләр хакында

1

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче Сөләйман  Гобәйдулла    углының кызы Бибигайшәне                                     17  яшендә  Царевококшайский өязендә  Байлар  Орысында  зирагатьче  Галиулла                    26  яшендә

 углына                                          

никахландырылды

Гыйнварның  17 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы Сөләйман  Гобәйдулла углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  карендәше  Мөхәммәдсадыйк Вәлид  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мөхәммәдҗан  Шәриф  углы тамгам салдым, Габделлатиф Әбүбәкер  углы тамгам салдым, Әхмәдҗан Әмир   углы кулым куйдым, Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  ? сум  кәгазьдин. Хәзере ике йөз сум көмешдин. Калганын     мәзкүрә                 сораганда   бирәчәк булып вәкил булгучы Мөхәммәдсадыйк Вәлид  углы кулым  куйдым  вә  һәм мәзкүрә шарты   кызым  Бибигайшәнең            ризалыгы илән мин  атасы  Сөләйман  Гобәйдулла    углы  кулым  куйдым 

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

2

Казан губернасы  вә Казан өязе Чуваш Илендә  зирагатьче  Мәһди  Бикколислам    углының кызы  Шәрифҗамалны                                     25  яшендә шул ук Казан  өязе  Күшәр     илендә зирагатьче  Бәдреддин Идрис  углына  27  яшендә                                             

никахландырылды

Мартның  20 нче көнендә

Хатын  тарафындин  Күшәрнең  Хәмид  Муса  углы  вәкил  булды. Вә кияү булгучы Бәдреддин Идрис  углы  шул ук мәҗлесдә  хазыр булып кабул кылды.    Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гомәр  Сәйфелмөлек  углы тамгам салдым, Вәли  Мөэмин  углы тамгам салдым, староста Хәбибула  Халид углы тамгам салдым , Күшәрдә указной мөэзин  Шаһи Шәриф  углы кулым  куйдым 

Мәһәр мәсәмма илле  сум  көмешдин. Хәзере егерме сум көмешдин.     Мәзкүрә                 сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин вәкил булгучы карендәше Садыйк  Салих    углы  тамгам салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты   кызым  Шәмсебануның            ризалыгы илән мин  атасы  Халид   Минкәй  углы  кулым  куйдым  (№3 буенча язылган)

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

3

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  илендә  зирагатьче Халид  Минкәй углының кызы Шәмсебануны                                    19  яшендә шул ук Казан өязе Олуг  Мәңгәрдә билетный солдат Мөхәммәдгалим                   30  яшендә Салих  углына                                          

никахландырылды

Июньнең     7 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Халид   Минкәй  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин  карендәше Садыйк  Салих  углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Хәмзә Габид  углы тамгам салдым, Вәли  Габдессәлам  углы тамгам салдым,   Күшәрдә указной мөэзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма егерме  сум  көмешдин. Хазер    бары шул ук мәҗлесдә тәмам булынды 

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

4

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Галиәкбәр  Ихсан       углының кызы  Лотфыйҗамалны                                     20  яшендә  Казан губернасы  Күәм илендә  зирагатьче Габит  Салих углының углы Мөхәммәдсадыйкка                    22  яшендә                                            

никахландырылды

Июльнең  әүвәл көнендә

Кыз тарафындин атасы  Галиәкбәр  Ихсан  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин атасы  Габит  Салих    углы  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мифтах Бикчәнтәй  углы тамгам салдым, Бикмөхәммәд  Исхак  углы тамгам салдым, Муса  Габдессәлам  углы тамгам салдым, Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма йөз илле сум  кәгазьдин. Хәзере утыз  сум көмешдин. Калганын     мәзкүрә                 сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин вәкил атасы Габит  Салих  углы  тамгамны салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты   кызым Лотфыйҗамалның            ризасы  илә  мин  атасы  Галиәкбәр  Ихсан  углы  тамгам  салдым    

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

5

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Кәрим  Йагкуб    углының кызы  Фатиханы                                     21  яшендә   Казан өязе Иске  Мәңгәр  иленең зирагатьче  Әхмәд  36  яшендә  Әбүбәкер  углына                                          

никахландырылды

Июльнең  өчендә

Хатын  тарафындин атасы Кәрим  Йагкуб    углы  вәкил  булды. Вә кияү булгучы Әхмәд  Әбүбәкер   углы  шул ук мәҗлесдә  хазыр булып кабул кылды.     Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Йагкуб  Миңлебай  углы тамгам салдым, Нигъмәтҗан Мәкъсуд   углы тамгам салдым,  Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  ун  сум  көмешдин. Хазер  бары шул ук мәҗлесдә тәмам булынды    

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

6

Казан губернасы  вә Казан өязе Күшәр  иленең  зирагатьче  Габделлатиф  Мөхәммәд    углының кызы Бибихөснәне                                     18  яшендә шул ук Казан өязе  Дөбьяз иленең  Күшәрдә  указной  имам Сабирҗан  мулла Йагкуб углына                     35  яшендә                                               

никахландырылды

Сентябрьнең  14 нче көнендә

Кыз тарафындин атасы  Габделлатиф  Мөхәммәд  углы вәли һәм вәкил  булды. Вә кияү тарафындин Габделкадыйр  Мөхәммәдрәхим    углы вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Мортаза  Мостафа  углы  кулым куйдым, Вәлид Сәгыйд  углы тамгам салдым,   Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма ике йөз  сум  көмешдин. Хазер  бары шул ук мәҗлесдә тәмам булынды    

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

7

Казан губернасы  вә Казан өязе Чуваш  Иле зирагатьче     Мәһди  Бикколислам    углының  кызы  Шәрифҗамалны                                     26  яшендә Казан өязе Күшәр иленең зирагатьче Бәдреддин                       27  яшендә Идрис  углына                                          

никахландырылды

Сентябрьнең егерме тугызында

Хатын  тарафындин Хәмид Муса углы вәкил  булды.  Кияү булгучы  Бәдреддин Идрис углы шул ук мәҗлесдә  хазыр булып кабул кылды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гомәр  Сәйфелмөлек  углы тамгам салдым, Гыйсмәтулла  Фәтхулла  углы тамгам салдым, Әхмәдҗан Әмир   углы кулым куйдым, Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  дүрт  сум  көмешдин. Хазер  бары шул ук мәҗлесдә тәмам булынды       

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

8

Казан губернасы   Казан өязе Ары  иленең  зирагатьче Фәйзулла   Җапи      углының  кызы Бибигайшәне                                     22  яшендә Чар    өязе Түбән  Шашы  иленең зирагатьче Габделкадыйр  Мөнасиб  углына                  35  яшендә                                             

никахландырылды

Октябрьнең  егерме өчендә

Хатын  тарафындин Корбангали  Мөнасиб  углы  вәлинең  ризалыгы илән  вәкил  булды. Вә кияү тарафындин   атасы Мөнасиб  Сабит  углы  вәли һәм  вәкил булды. Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре  Бәдреддин  Байтирәк  углы тамгам салдым,Нигъмәтулла Гобәйдулла углы тамгам салдым,  Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма  илле  сум  кәгазьдин. Хәзере утыз биш сум кәгазьдин  . Калганын     мәзкүрә                 сораганда   бирәчәк булып кияү тарафындин вәкил атасы Мөнасиб  Сабит    углы  тамгам  салдым  вә  һәм мәзкүрә шарты  мәзкүрәнең              ризалыгы илән мин вәкил булгучы   Корбангали  Мөнасиб  углы   тамгам  салдым   

Казан өязе Күшәр карьясендә мәсҗед җамигда     указной имам  мулла   Сабир  мулла Йагкуб    углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  мәзкүр никах мәҗлесендә хазыр булып мәзкүр Күшәр илендә мин указной имам Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы кулым куйдым

9

Казан губернасы  вә Казан өязе Бахтачы  иленең  зирагатьче  Хәсән  Ибраһим    углының кызы  Зөлхибәне                                     33  яшендә Күшәрдә зирагатьче  Мөхәммәдшәриф                    50  яшендә  Ишмөхәммәд  углына                                          

никахландырылды

Декабрьнең  егерме берендә

Хатын  тарафындин  Габделфаттах  Габдессәлам  углы     вәкил  булды. Вә кияү  булгучы Мөхәммәдшәриф Ишмөхәммәд углы хазыр булып кабул кылды.       Зәүҗәеннең ризалыкларының шаһидләре Гомәр  Сәйфелмөлек  углы тамгам салдым,  Гобәйдулла  Габдеррәшид  углы кулым куйдым,  Күшәрдә указной мөэәзин  Шаһи  Мөхәммәдшәриф   углы кулым куйдым 

Мәһәр мәсәмма өч  көмеш. Хазер  бары шул ук мәҗлесдә тәмам булынды       

Казан өязе Күшәр илендә      указной имам    Галибшаһ мулла  Гатаулла  углы   никах хөтбәсен укыдыгыма кулым куйдым  

Казан өязе Күшәр илендә мәсҗед җамигда указной имам җамиг хатиб мәгълүм Галибшаһ  мулла Гатаулла углы Яушев кулым куйдым

Күшәр илендә указной имам мулла Сабир  мулла Йагкуб углы кулым куйдым

Связанные материалы:

Раздел
Материал
Населенные пункты Кошар